1. Стартираме!

 

Това е първата стъпка към постигане на по-добра лична удовлетвореност, ефективност и екипна сплотеност от дарителските и доброволческите ни дейности.

Какво ще научите на това ниво?

 • Как да определяте приоритетите си?
 • Как да формулирате целите си?
 • Как да намерите стойностни и смислени каузи, в които да се включите? И да са сигурни, че помощта ви се цени!
 • Как да различите истинските от фалшивите каузи?
 • Как да планирате кампанията си?
 • Как да организирате дарителска или доброволческа инициатива или кампания в организацията, в която работите?
 • Как да организирате дарителските и доброволческите си кампании, така че да не бъдат еднократни, а да продължат години наред?
 • Как да сте сигурни, че организацията или каузата, за която дарявате, няма да злоупотреби с получената сума?
 • Как да постигнем лична удовлетвореност от дарителските и доброволческите си дейности?
 • Какво е мотивацията? Как да се мотивираме от това, което правим?
 • Как да ре-мотивираме екипа чрез работа по обществено-полезни каузи?

Как ще го постигнете?

 • Индивидуални коучинг срещи;
 • Индивидуални консултации;
 • Участие в отворени срещи за обсъждане и обмяна на опит.

 • Организиране на групови брейнсторминг срещи;
 • Организиране на стратегически срещи за планиране;
 • Групови консултации;
 • Групови коучинг срещи.

Свържете се с мен за професионална консултация или коучинг. Или за насока как да подходите.