1. Стартираме!

 

Това е първата стъпка към постигане на по-добра лична удовлетвореност, ефективност и екипна сплотеност от дарителските и доброволческите ни дейности.

Какво ще научите на това ниво?

  • Как да определяте приоритетите си?
  • Как да формулирате целите си?
  • Как да намерите стойностни и смислени каузи, в които да се включите? И да са сигурни, че помощта ви се цени!
  • Как да различите истинските от фалшивите каузи?
  • Как да планирате кампанията си?
  • Как да организирате дарителска или доброволческа инициатива или кампания в организацията, в която работите?
  • Как да организирате дарителските и доброволческите си кампании, така че да не бъдат еднократни, а да продължат години наред?
  • Как да сте сигурни, че организацията или каузата, за която дарявате, няма да злоупотреби с получената сума?
  • Как да постигнем лична удовлетвореност от дарителските и доброволческите си дейности?
  • Какво е мотивацията? Как да се мотивираме от това, което правим?
  • Как да ре-мотивираме екипа чрез работа по обществено-полезни каузи?

Как ще го постигнете?

  • Индивидуални коучинг срещи;
  • Индивидуални консултации;
  • Участие в отворени срещи за обсъждане и обмяна на опит.

  • Организиране на групови брейнсторминг срещи;
  • Организиране на стратегически срещи за планиране;
  • Групови консултации;
  • Групови коучинг срещи.

Свържете се с мен за професионална консултация или коучинг. Или за насока как да подходите.