2. Сплотяваме!

 

Втората стъпка е да намерим съмишленици и да ги увлечем да се включат и дългосрочно да работят за каузата.

Какво ще научите на това ниво?

 • Как да идентифицирате потенциални съмишленици и да изграждате общности?
 • Как да „запалите” колегите си да се включат в дарителска или доброволческа кауза?
 • Как да мотивирате околните да продължат след първия акт на дарителство или доброволчество?
 • Как дарителството и доброволчеството влияят на личния ви брандинг?
 • Как да вплетете работата по обществено-полезни каузи в личния си бранд?
 • Как да включите дарителството и доброволчеството в ежедневната дейност на организацията, в която работите или сте основали?
 • Как дарителството и доброволчеството могат да обогатят практиките за развитие на хората в организацията и да сплотят екипа?
 • Как подкрепата за дарителски и доброволчески каузи се отразява на работодателската ви марка?

Как ще го постигнете?

 • Индивидуални коучинг срещи;
 • Индивидуални консултации;
 • Участие в отворени срещи за обсъждане и обмяна на опит;
 • Участие в съвместни събития.

 • Групови консултации;
 • Групови коучинг срещи;
 • Фасилитиране на групови срещи;
 • Team building с кауза.

Свържете се с мен за професионална консултация или коучинг. Или за насока как да подходите.