4. Разказваме!

 

„Имало едно време….”

Всяка приказка започва така. И всяка приказка разказва някаква история. Тя може да е забавна или поучителна. Кратка или по-дълга. Но винаги се запомня.  Ние, хората, сме свикнали да възприемаме света чрез истории. И да разказваме опита и преживяванията си чрез тях. Някои са родени с това умение. Но на други им е по-трудно.

Разбира се, винаги можете да представите нещата със сухи цифри и факти. Но когато разкажете история , много по-лесно ще намерите съмишленици. И ще ги увлечете.

Това е и последната стъпка – да разпространим информация за дарителската и доброволческата си дейност и така да мотивираме и други да се включат. Или да намерят „своята” кауза.

  • Какво са историите и как да ги разказвате увлекателно?
  • Какви са основните елементи на историята?
  • Как да визуализирате историята си? Какви методи да използвате?
  • Как да вплетете историята в личния си бранд?
  • Как да използвате историите за по-добро разбиране на корпоративните ценности и за изграждането на по-ефективна работодателска марка?

  • Индивидуални и групови консултации;
  • Тематични обучения;
  • Практическа помощ при подготовката на историите;
  • Събития за обмяна на опит.

Свържете се с мен за професионална консултация или коучинг. Или за насока как да подходите.

За да завършите историята с „…. И живели дълго и щастливо.”