3. Оценяваме!

 

Третата стъпка е да оценим ефективността на това, което правим. И да решим как продължаваме.

Какво ще научите на това ниво?

 • Защо обратната връзка е важна? Как да получите ефективна обратна връзка от тези, с които работите по каузата, и от тези, които подпомагате?
 • Защо е важно да измервате ефективността от дарителската и доброволческата си дейност?
 • Как да измервате ефективността на добротворческите си действия – за самите вас, за организацията, в която работите или сте основали?
 • Как да оцените дали и доколко сте били полезни с дарението, което правите, или с труда, който предоставяте като доброволци – за самите вас, за организацията, в която работите или сте основали?
 • Как да измерите промяната – за вас, за организацията и за тези, на които помагате?
 • Как да измерите ефекта от дарителската и доброволческата дейност върху работещите във вашата организация?
 • Как да изградите цялостна система на корпоративна социална отговорност и да я впишете в корпоративните ценности на организацията?

Как ще го постигнете?

 • Индивидуални коучинг срещи;
 • Индивидуални консултации;
 • Участие в тематични обучения.

 • Групови консултации;
 • Групови коучинг срещи;
 • Фасилитиране на групови срещи;
 • Тематични обучения.

Свържете се с мен за професионална консултация или коучинг. Или за насока как да подходите.