Съвместни инициативи

Българска асоциация за управление на хора (БАУХ)

Целта на съвместните инициативи с БАУХ е темата за корпоративната социална отговорност (КСО), дарителството и доброволчеството да навлезе по-широко в полезрението и работата на хората, които се занимават с развитието на човешкия капитал. Обикновено КСО-тематиката се разглежда повече като част от PR-а на организацията. Но нейната HR функция става все по-важна, особено с възможностите, които работата по социално-полезни каузи дава за сплотяване и мотивиране на екипите.

Всичко започна през август 2016 г. със серия от материали в онлайн бюлетина на асоциацията – „Информатор”. Целта им беше да представят темата пред HR аудиторията и да й дадат още един инструмент за повишаване на работата на служителите и сплотяване на екипния дух, зареждане с нови идеи и включване в нови инициативи.

Водени от вярата, че като споделим идеята или инициативата си, много по-лесно намираме съмишленици и че синергията и общите усилия увеличават резултатите, които постигаме, решихме да продължим като дадем възможност на компании да споделят добрите си практики. А разказването на истории допълнително увлича. Така преминахме на втория етап – представяне на вече съществуващи добри практики, които са се доказали през годините. С това искаме да извадим от анонимността добрите примери и да ги споделим. За да могат и други да се включат. Или да ги включат в корпоративната си култура.

Публикуваните материали можете да намерите в онлайн бюлетина на БАУХ „Информатор“ и в раздел Полезни материали.

Фондация BCause

Съвместните инициативи с фондация BCause целят разпространение на добри практики и успешни истории на компании, които са включили дарителството и доброволчеството в корпоративните си ценности и вътрешно-организационния си живот.  От 2014 г. фондацията е съ-учредител на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители”, съвместно с Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).

С помощта на BCause разказваме историите на компании с дългогодишни  успешни КСО практики. Така искаме да помогнем и на други организации да започнат дарителски и доброволчески инициативи. За да се присъединят към добротворците.

Историите се публикуват в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора – „Информатор”. Публикуваните материали можете да намерите и в раздел Полезни материали.

Момичетата от града

С интернет медията „Момичетата от града” популяризираме важността от дългосрочното ангажиране с обществено-полезни каузи. С публикациите искаме да променим отношението към дарителството и доброволчеството и те да не се разбират като еднократен акт и подкрепа за разпръснати и разнопосочни инициативи, а като активна и осъзната работа по каузи. Работа, която цели лична ангажираност с тези, на които помагаме, лична удовлетвореност от това, което правим, и фокус върху резултатите, които постигаме. Това означава да помагаме така, че дарените време, усилия и средства да имат устойчив ефект и тези, които подкрепяме, да могат самостоятелно да продължат напред.

Материалите се публикуват в раздел „Ангажирани”, секция „Общество” на „Момичетата от града”, но можете да ги намерите и в раздел „Полезни материали”.

………….

Ако имате интересна история, която искате да споделите, свържете се с мен. Ще ви помогна да я разкажете и ще й дадем гласност. Защото вярвам, че споделеният опит ни помага да вървим напред и да намираме съмишленици. А така новите идеи се раждат по-лесно!