„Подай ръка“ – социалният ангажимент на служителите към региона, в който живеят и работят – историята на Аурубис

Корпоративната социална отговорност на една компания се измерва не само с нейната ангажираност към работещите в нея и към региона, в който осъществява дейността си, но и с духа на взаимопомощ, който развива сред служителите си, и с постоянната им мотивация да се чувстват хора, които имат социални ангажименти към обществото.

Снимка: „Аурубис България” АД

Така е и в „Аурубис България” АД. Като най-големият работодател в общините Златица и Пирдоп, предприятието подкрепя различни проекти и инициативи на национално и местно ниво, които са част от корпоративната програма и ценности на компанията и са насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование и талантливи деца, спортни инициативи, култура и други.

В организацията има активно работеща програма за вътрешно дарителство, която обединява служителите в добрите им дела. Мотото й е „Подай ръка“, защото водещо е чувството за принадлежност, полезност, отговорност, свобода за проявяване на добри инициативи и на качества, които надхвърлят чисто професионалните задължения.

Програмата има своите корени отдавна. Официално стартира през м. март 2015 г. като съвместна инициатива с фондация „BCause”. До края на 2017 г. близо осемдесет служители вече са част от нея. Ежемесечно всеки от тях отделя средства от своята заплата за дарителство по ведомост и подкрепя избраните каузи. А те са пет: Дневен център за деца и възрастни с увреждания, гр. Златица и Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в кв. Подуене, гр. София; Фонд за лечение на деца с хронични и други заболявания от региона на Средногорието; Образователен фонд за учещи сираци или полусираци от региона на Средногорието; Подкрепа за пенсионирали се колеги в затруднено положение и подкрепа за SOS детски селища за семейство в град Трявна. Общата стойност на даренията по ведомост за 2017 година възлиза на 22 236 лв., което е ръст от 5 % в сравнение с предходната.

Зад тези впечатляващи резултати стоят упоритите усилия на екипите от отделите по „Човешки ресурси” и „Връзки с институциите и комуникации”, които управляват програмата. Заедно те постоянно разпространяват информация за инициативите, набраните суми и направените дарения, организират кампании сред служителите за информиране и включване на нови дарители, мотивират ги да даряват, промотират възможността за дарителство сред новопостъпилите служители, организират индивидуални срещи с дарители и потенциални такива, както и посещения при крайни бенефициенти. И не на последно място – администрират програмата по прозрачен начин, така че всеки дарител да бъде сигурен, че сумата, която е удържана от заплатата му, е отишла по предназначение и за каузата или каузите, които е избрал.
Създаден е и Борд за дарителство по ведомост, в който влизат активни дарители – служители на компанията, и който обсъжда каузите, които ще се подкрепят, участва в разработването на Годишния план за промотиране на дарителството на работното място и в изпълнението на дейностите. Това допълнително ангажира даряващите колеги, защото те се чувстват въвлечени в цялостния процес на управление на програмата и реализацията на избраните каузи. Тази прозрачност и включеност на служителите е много важна не само за задържането на привлечените дарители, но и за въвличането на нови.

Планът за промотиране на дарителството включва различни инициативи. Използват се корпоративните събития, като Семейния празник на фирмата, за да се промотират каузите. Информация постоянно се публикува във вътрешните комуникационни канали – екрани, корпоративното списание на Аурубис, интранет-страницата, фейсбук-профила. Не са пропуснати и личните средства за комуникация като и-мейл и телефон, чрез които информация за направените дарения достига лично до всеки дарител, както и неформалната комуникация с потенциални дарители.

Специално място е отделено на отчетността на направените дарения. През месец март се прави пълен отчет за предходната година и всички дарители се канят на специална среща, след която отчетът се изпраща до всеки от тях. След всяко направено посещение при крайни бенефициенти, например в Дневния център за деца и възрастни с увреждания в гр. Златица, също се разпространява информация. Това се прави и след като се вземе решение за даване на стипендия на ученик или студент или за подпомагане на пенсиониран колега в нужда.

И тъй като екипът, управляващ дарителската програма, и ръководството на Аурубис осъзнават важността на признанието към дарителите, по случай Европейския ден на дарителството – 1 октомври, от името на изпълнителния директор на компанията се изпраща специално писмо до всички дарители, в което освен благодарност за подкрепата и включването им в програмата, се предоставя информация за събраните дарения и коя от подкрепяните каузи каква сума е получила и какво е било постигнато до момента.

За повишаване на ангажираността, програмата освен мото има и свое лого. Това я прави лесно разпознаваема, а включените дарители получават брандирани значки, с които могат да покажат съпричастността си към духа на дарителството в компанията и принадлежността си към инициативата.

И както казва Драга Сапунджиева, която е „Координатор социални проекти и информационно обслужване” и отговаря за програмата за вътрешно дарителство, „Мотивацията е дълъг и непрекъснат процес. А достигането до желаните резултати става бавно. Но именно постоянството, дълбокото ни убеждение в значимостта на каузите, които подкрепяме, вярата в колегите ни и в техния дарителски дух, който неминуемо се крие в почти всеки човек, ни помага да работим целенасочено за увеличаване броя на дарителите в компанията. Най-силният мотиватор, който използваме, е споделянето на реализираните каузи, на конкретната подкрепа, която е направена от нас за определен човек или група от хора. Тогава дарителите изпитват чувство на удовлетворение и убеденост в ползата, която носят техните дарения. Защото да даряваш, да можеш да помогнеш на другия, това значи да бъдеш щастлив!”

Снимка: „Аурубис България” АД

Дарителството по ведомост не е единствената възможност, която служителите в Аурубис имат, за да дадат своя принос към обществото и да се чувстват съпричастни с корпоративните ценности за социална отговорност. В компанията силно застъпено е и доброволчеството, и то както професионално, така и в подкрепа на общи инициативи, и за което през 2017 година работещите са отделили над 200 часа. Така през миналата година по време на Зеления месец на „Аурубис България” над 30 служители засаждат дървета и храсти в градските площи на Златица и Пирдоп. С Националната художествена академия компанията организира арт работилница за ученици, а също така и ученическа „Лаборатория за опазване на околната среда“, която се провежда съвместно с МИКЦ ЗаЕдно. Отборите на компанията по футбол, тенис на корт, волейбол и колоездене участват в инициативата „Игри за добрини”, която се провежда съвместно с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и със събраните средства подкрепя значими социални каузи. Служителите организират и Коледен базар с кулинарни изделия, изработени от самите тях, в подкрепа на социални каузи за две училища – НУ „Тодор Влайков“, гр. Пирдоп и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица. Специалисти от компанията редовно се включват и в дискусионни срещи с ученици за предаване на опит и мотивация на младите хора за бъдещото им развитие и разказват за професиите си в проектите „Гордея се с труда на моите родители“ и „Базар на професиите“. И споделят, че всичко това ги зарежда с нови идеи и засилва екипността и чувството им за принадлежност към компанията.

И напълно заслужено за 2016 и 2017 година „Аурубис България” АД е носител на Сребърния знак „Отговорна компания – отговорни служители“, който се дава от Българска асоциация за управление на хора, фондация „BCause” и Българско дружество за връзки с обществеността и е признание за компаниите, които насърчават своите служители да даряват ежемесечно време и ресурси за обществено значими каузи.

Разбира се, има и предизвикателства. За тях Драга споделя, че те са хубаво нещо. Защото във всяко предизвикателство се крият редица възможности за развитие. И ако си работил така, че си успял всеки от 850-те работници и служители в компанията да чуе, види и разбере за дарителската програма, конкретната кауза и възможността да се включи, ако си направил така, че хората да повярват в добрата инициатива, да разсеят съмненията, които неминуемо съпътстват всяко ново начинание, и всеки настоящ дарител е запалил с мотивацията и ангажираността си към каузите поне още един, тогава си на прав път.

Какво Ви накара да станете дарител? Служителите споделят:

Илиян Илиев – Администратор компютърни системи
– Като човек, който е бил в затруднено положение – аз съм израснал като полусирак – когато прочетох, че има дарения за полусираци, това ме накара да се включа. Прочетох също и за деца от Средногорието, които са болни – това също ме провокира. Нормална човешка реакция според мен.

Недка Манолова – Счетоводител
– Не знам точно как да ви отговоря. Може би вътрешно убеждение. Не ми е за първи път. Смятам, че е нещо нормално.

Николай Маджаров – Ръководител Eлектро и Автоматизация
– Подкрепям дарителската програма. Надявам се и повече хора да се включат, защото ние освен служители на „Аурубис” имаме и социални ангажименти към обществото и е редно да се включваме в такива инициативи. Кампанията беше добре разяснена. Има сигурност, че парите отиват по предназначение и че с тези пари се помага на хора в нужда. Нека бъдем първо хора! Най-важното е да не забравяме, че сме хора!

Янка Захариева-Колева – Ръководител Подбор и назначаване
– Дарител съм. Много харесвам каузите и искрено вярвам, че те са важни и това е един лесен начин да покажа своята съпричастност. Всеки сам решава дали ще стане дарител или не. На мен това ми носи вътрешна удовлетвореност. Ако те чувстват такава потребност – това е един добър начин да я демонстрират.

Райко Спасов – Електромонтьор
– От две години съм дарител. Трябва да се дарява по принцип. Ако всеки даде по 5 лева, което е нищо за никого, може да се направи нещо значимо.

Милен Кадийски – Инженер Изследване и Развитие
– Дарения не трябва да се правят само по Коледа и Великден. Дарителството трябва да бъде постоянна инициатива.

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 3/2018