Осъзнат дарител – три начина да бъдете такъв

Кога за последен път попаднахте на кауза, за която отделихте средства? Вчера? Миналата седмица? Миналия месец? Ежедневно социалните медии, приятелите и познатите ни споделят за различни идеи и кампании, които можем да подкрепим с дарение. Понякога по-голямо, друг път малко, колкото един SMS.

Все по-често отделни хора и организации решават да организират различни благотворителни инициативи и да събират средства за една или друга кауза. Много хора (и организации) откликват на тези призиви и даряват. И това е чудесно! Защото някои го правят за първи път, а за други това се е превърнало в традиция.

Но – и тук има едно голямо „НО“ – дали и доколко спонтанното дарителство може да увлича? Или остава изолирано – само докато информацията за каузата се „върти по медиите“ или излиза в нюзфийда на профила ни във Фейсбук?

Замислете се колко често сме склонни спонтанно да дарим по-голяма или по-малка сума. Или да подпомогнем по друг начин една или друга кауза. Обикновено се отнася за нещо, което ни е „хванало за гърлото“ – видели сме го някъде, чули сме за него и решаваме да го подкрепим. Правим го и… после нищо. Спираме дотам. До следващата кауза, която ще ни „хване за гърлото“. И която (пак спонтанно) ще подкрепим.

Спонтанното дарителство е добро като начало. Проблемът с него е в това, че няма устойчивост на подкрепата. А и много често в тези случаи имаме краткосрочна емоционална връзка с каузата. Без да се интересуваме какво е станало с нея по-нататък, за какво са били изхарчени събраните средства и какво е било постигнато. И ако си дадем сметка, ще видим, че често спонтанно сумарно сме дарили доста голяма сума, за разнообразни каузи, без да знаем после какво е станало с тях.

И това без значение дали дарява отделен човек или го прави организация. Сумарно събраните средства се разпръсват по различни каузи без ясен резултат, който е бил постигнат.

Затова и все повече хора и организации започват да се замислят за резултатите от дарителските и доброволческите си инициативи. И да търсят промяната, която се постига. Така от хаотичните и „на парче“ дейности преминават на следващото ниво – по-структурирани и цялостни благотворителни и социално отговорни дейности. Т.е. към осъзнато дарителство.

Кои са основните характеристики на осъзнатото дарителство?

1. Ясни цели и дългосрочна ангажираност с каузата или каузите, които сме решили да подкрепяме

При осъзнатото дарителство ние не даряваме еднократно, ad hoc и реактивно – защото сме чули за една или друга кауза. В този случай ние сме проактивните и търсим кауза или каузи, които са важни за нас – като индивид или като организация. Това дава ясен фокус на нашето дарителство и ясни цели каква промяна искаме да се случи с нашите усилия. Така помагаме за решаването на конкретни проблеми, които са важни за нас. Защото ние не просто даряваме някаква сума за нещо, което в момента ни се е сторило важно, а се стремим да научим повече за каузата, която сме решили да подкрепим, мислим за резултатите, които искаме да постигнем. А това с течение на времето ни помага да постигнем максимален резултат от усилията си.

Ясният дарителският фокус ни позволява да проучим проблема, за да разберем истинската нужда и как можем да спомогнем за нейното решаване. Така например, ако искаме да подкрепим деца в социални институции, често първоначалният ни порив е да им закупим храна, дрехи, играчки или някакво оборудване за мястото, в което живеят. Но при по-задълбочено проучване може да се окаже, че тези деца имат много по-голяма нужда от определен вид терапия или занимания, за които в основния бюджет на организацията няма финансиране или то е недостатъчно. И ако със събраните средства осигурим за определен период заплатата на терапевт или възпитател или транспортните разходи на този специалист от по-големия град до по-малко населено място или дори в рамките на същия град, това може да е много по-важно за децата. И да им помогнем много повече. Така можем да открием такива области на дейност, които са наистина ценни за тези, на които искаме да помогнем, но са недофинансирани от бюджета на организацията, която предоставя услугата. И ние като дарители да намерим точното си място.

2. Изграждане на дългосрочно партньорство с каузите и организациите, които подкрепяме

Когато навлезем по-дълбоко в една конкретна област, ще ни бъде много по-лесно да се ориентираме за организациите, чиито мисия и дейност най-добре отговарят на нашите приоритети и чиято работа наистина води до промяна. Така с течение на времето ще видим кои дейности и организации са ефективни и чии каузи си заслужава да подкрепяме. По този начин ще можем да изградим дългосрочни отношения с тях, да надграждаме година след година и да увличаме и други. Този стратегически подход ще ни помогне да търсим промяната и дългосрочното въздействие на своята подкрепа. А като виждаме промяната, която правим, дарителството става по-мотивиращо и ангажиращо.

3. Търсене на дългосрочен социален ефект от дарителската ни дейност

Определянето на една дарителска област, върху която да се фокусираме дългосрочно, има своите чисто практически преимущества. Това ни дава ясна дарителска идентичност и стратегия, която можем да споделяме както с колеги и приятели, така и с други организации. Ясният фокус улеснява и запознанството с други дарители с подобни интереси, с които можем да споделяме опит и експертиза. И така като осъзнати дарители да работим за дългосрочна промяна на средата, в която живеем и работим, и да увличаме околните.

Е, разбира се, винаги можем да заделим малка сума от дарителския си бюджет в отделен „джоб“, от който да реагираме спонтанно на конкретни идеи или проблеми, за които сме чули и които са ни „хванали за гърлото“. Важното е по-голямата част от даренията ни да бъде за каузите, които подкрепяме дългосрочно. И където търсим промяната.

Публикувано на www.momichetataotgrada.com