Корпоративна култура, която поощрява изграждането на общност и увлича с добри примери – историята на Кока-Кола Хеленик

Свикнали сме да мислим, че в големите компании, особено когато са мултинационални и с дългогодишна история, има традиции и практики и че там нещата „просто се случват”, като че ли от само себе си. И не си даваме сметка, че към тези компании имаме много по-високи очаквания – и за бизнеса, и за управлението на хората, и за приноса им към обществото. И че твърде често именно тези компании и работещите в тях въвеждат новите тенденции и практики – и по отношение на продуктите, и в ценностите и организацията на работата.

Снимка: Кока-Кола Хеленик–България

Така е и при „Кока-Кола Хеленик”, които вярват, че ценностите на компанията трябва да отговарят на ценностите на обществото и обратно. И че добрите компании предлагат добри продукти и работят с добри хора, но най-добрите се стремят да направят света по-добро място за живеене и хората – по-удовлетворени от живота. И в това виждат своята отговорност към служителите, обществото, околната среда и всичко около себе си.

Наред с многото инициативи, които Кока-Кола Хеленик подкрепя на корпоративно ниво, компанията активно увлича и служителите си да дават своя принос към обществото. Три са основните направления, в които могат да го правят – подкрепа към младежите, устойчивото развитие и опазването на околната среда. И причината да се спрат на тях не е случайна – това е бъдещето не само на България, но и на света като цяло.

Подкрепата към младите хора е в сърцето на компанията. От една страна е чрез развитието на платформата Youth Empowered, където под формата на кратки онлайн модули ученици от последните класове в училище или студенти могат да подобрят социалните си умения с цел да намерят своята мечтана работа и професия. От своя страна служителите на компанията са активно въвлечени като ментори в общуването с младежите и споделят и предават своя опит, за да ги вдъхновят в професионалното им ориентиране и да ги насърчават да търсят реализация в България. Тук Кока-Кола Хеленик си партнира с Джуниър Ачийвмънт – България и с фондация „Заедно в час”.

От друга страна, като част от инвестицията в младежите и в развитието на местната общност в Костинброд, където е най-големият завод на Кока-Кола Хеленик, компанията е създала и подкрепя специализирана паралелка Coke Class в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“. Обучителната програма в паралелката цели да предаде практически знания и придобиване на реални умения от учениците, съчетани с техническа практика в завода в Костинброд, да ги запознае с процесите и да ги „запали“ в професията. Така компанията вдъхновява младите хора за работа и им показва, че има път за реализация веднага след като завършат училище – и то в техния град и в тяхната местна общност.

Кока-Кола Хеленик подкрепя и включването и осигуряването на равен достъп до заетост на хората с увреждания. В средата на 2017 г. стартира партньорството с Фондация “Сошъл Фючър” /по-известна като Jamba/ – единствената неправителствена организация, която осъществява връзка между хората с увреждания в България и техните бъдещи работодатели. Сътрудничеството вече дава резултати, като компанията подкрепя и създаването на кариерен център за обучение и увеличаване на капацитета на хората с увреждания. Служители на компанията застават активно зад тази кауза, като се включват в инициативи като спортния маратон с кауза „Run2gether 2018”.

В Кока-Кола има въведена официална политика за доброволчество, която позволява на всеки служител да отдели по 8 часа годишно за работа по различни каузи, като част от работното си време. И е свободен да посвети това време на някоя от корпоративно организираните инициативи или да предложи и реализира нова кауза. А за компания, която оперира на територията на цялата страна, тази свобода и възможност за избор на каузи силно поощрява местните инициативи. И служителите сами идват с идеи за каузи по места и след това ги реализират. Така през 2017 г. 880 служители на Кола-Кола Хеленик в България са се възползвали от възможността да доброволчестват, с общо близо 3700 часа.

Снимка: Кока-Кола Хеленик–България

Обединени от целта „Свят без отпадъци” служителите на системата на Кока-Кола активно се включват и в различни каузи, свързани с опазването на околната среда. Такава е инициативата „Моят зелен град”, в която работещите в компанията вече 11 години поред увличат както семействата, така и приятелите, познатите и партньорите си, като им дават личен пример и ги мотивират – да засаждат дървета, да събират разделно отпадъци или да почистват природата. Това е и чудесен начин за обединяване на служителите около кауза и позволява на екипите наред със сериозните теми да се забавляват и опознават взаимно в неформална среда, като същевременно правят добро за местната общност. Защото хората обичат да помагат и искат да виждат приноса си. И това ги прави по-щастливи и удовлетворени.

Изключителна е ролята на компанията за поощряване на усещането за социална отговорност у служителите. Разбира се, за всеки е важно неговият работодател да се грижи за работещите и да създава добра работна атмосфера. Но това отдавна не е достатъчно. Когато компанията успее да изгради общност от съмишленици, които споделят едни и същи ценности и се вслушва в техния глас и застава зад техните идеи, тогава е истински успешна. И тогава добрата работодателска марка не е просто добро пожелание и част от PR-а или HR-a на компанията, а мисия, в която всички вярват и която всички носят в сърцата си.

Но доброволческите каузи не са единствените, чрез които работещите в Кока-Кола могат да дадат своя принос към обществото. В компанията има въведено дарителство по ведомост, в което са се включили много от служителите, а каузите, които се подкрепят са разнообразни и близо 40 на брой – повечето от които дошли като предложения от самите хора. Компанията има календар на корпоративните събития и тези въвличащи служителите са неразделна част от него. Традиционно се организират дарителски базари за Коледа и Великден, в които служителите събират средства за различни каузи. Работещите в Кока-Кола активно се включват и в програмата Youth Empowered, в инициативите, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда, както и в голяма част от дейностите на местно ниво в производствените бази в Костинброд и Банкя. Но компанията дава на служителите си и свободата да инициират и организират разнообразни други кампании, извън официалния календар. Това им помага да бъдат по-креативни и инициативни, за да могат да отговарят на нуждите както на хората, така и на общностите, в които живеят и работят и които искат да развиват.

И въпреки, че официално дейностите по корпоративна социална отговорност в Кока-Кола са към отдел Публични комуникации и PR, във всички инициативи активно се включва HR-отделът на компанията. Защото както казва Жаклин Цочева, директор „Публични комуникации и връзки с обществеността“, тенденцията все повече е бизнесът да преминава от чисто корпоративните дарения към инициативи, които активно ангажират служителите и им помагат да се чувстват полезни не само заради компанията, в която работят, но и за обществото, в което живеят.

И затова в Кока-Кола Хеленик измерват ежегодно ангажираността на служителите и следят тяхното отношение към социалните каузи. Служителите силно вярват, че компанията има високо ниво на социална отговорност, ценят този факт, а той от своя страна пряко влияе на мотивацията и на усещането за общност и свързаност с корпоративните ценности. И е станал част от културата на компанията, която те „поема” още от постъпването на работа. И както казва Анна Габровска, директор „Човешки ресурси“ – когато хората споделят едни и същи ценности, където има изградена общност от съмишленици, хората много по-лесно се организират – без значение дали за постигането на по-високи бизнес цели или за следващата кауза в полза на обществото или на местната общност, в която компанията развива производството си.

И затова в Кока-Кола използват разнообразни канали да информират и мотивират хората да се включват в различните инициативи. Като се започне от корпоративния бюлетин, интранет платформата, годишните срещи, месечните брифинги, неформалните канали за комуникация между ръководителите и техните екипи, електронната поща. Особено активни са вътрешните фейсбук и вайбър групи, където служителите могат свободно да обменят информация какви инициативи и къде се организират и да привличат съмишленици. Специално внимание се обръща на споделянето на резултатите и на признанието за активността и участието. Защото често дори само едно „Браво!” може да презареди екипа, да го сплоти и да повиши до неузнаваемост резултатите и представянето.

За мотивацията и усещането за общност спомагат и различните награди в областта на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност, които Кока-Кола – България е получила през последните години. Сред тях са Сребърен знак за 2017 и 2018 г. на наградата „Отговорна компания, отговорни служители”, която се присъжда от Българска асоциация за управление на хора, Българско дружество за връзки с обществеността и фондация „BCause” и е признание за компаниите, които насърчават своите служители да даряват ежемесечно време и ресурси за обществено-значими каузи, Второ място в категория „Награда за обществена дейност“ на Годишните награди Forbes Business Awards 2016, Приз за Социално отговорна компания от b2b Media за цялостен принос към програмата на БЧК „Топъл обяд“, трето място в категория „Маркетинг свързан с кауза“ по време на годишните награди на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) 2018 г. за инициативата „Дай старт на успеха“, награда в категория „Инвеститор в знанието“ за 2016 г. за Банкя и „Заедно в час“ по време на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Златен знак за 2017 г. от Конфедерацията на работодателите в България за принос в икономиката, социалната сфера и образованието, Награда от Български червен кръст за дарителство и доброволчество за 2017 г и много други.

Разбира се, има и предизвикателства. Като това, че в забързаното ни ежедневие постоянно сме облъчвани с информация за различни инициативи и е много трудно да изберем в кои да се включим. А когато си служител на голяма и утвърдена компания, очакванията за подкрепа са още по-големи. И е трудно да се отговори на всички и да се включиш навсякъде. Или предизвикателството от това, че Кока-Кола оперира на територията на цялата страна и е трудно да се организират такива инициативи, които да обхванат всички служители. Или че обикновено големите неща се случват в по-големите градове. Но изниква въпросът как да се привлекат служителите в по-малките населени места. И за това от Кока-Кола разчитат на подхода „отдолу-нагоре”, за да могат служителите дори и от малките градове да инициират своя кауза или да организират кампания или тийм билдинг с кауза. И компанията застава зад идеята и им помага да я реализират там, където живеят и работят. За да изградят общност от съмишленици, които споделят едни и същи ценности. И да увлекат с добрия си пример и останалите компании от системата на Кока-Кола в България – Coca-Cola Hellenic Bottling Company Bulgaria, The Coca-Cola Company, Coca-Cola European Partners Shared Services, Coca-Cola Hellenic Business Services Organization и Coca-Cola Hellenic Business Services and Solutions – защото въпреки че са 6 отделни юридически лица, те, заедно, работят и споделят едни ценности и една мисия.

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 9/2018