Когато инициативите идват от хората и компанията застава зад тях, това повишава ангажираността и задържа служителите – историята на AIG-България

„От хората – за хората” – така в AIG – България определят дейностите по корпоративна социална отговорност, чрез които служителите на компанията помагат на обществото и на околните. И допълват, че при тях подходът е всичко да се организира от служителите и за служителите, защото само така се гарантира пълно отдаване и ангажираност.

Затова и в компанията няма определен човек, който да е отговорен за дейностите по КСО. Тази роля е поета от Комитета за ангажиране на служителите (Employee Engagement Committee), който координира не само дарителските и доброволчески инициативи, но и другите дейности, свързани с ангажираността на служителите. Членовете му се събират веднъж седмично за един час и обсъждат както различните инициативи, така и конкретните събития, в които могат да се включат работещите в офиса. Активно ангажираните служители са около 15 човека, но срещите на Комитета са отворени и всеки може да се присъедини и да сподели идея или инициатива.

Снимка: AIG – България

Но как започва всичко? Разбира се, в основата е корпоративната култура на AIG, която поощрява работата в полза на обществото, доброволчеството и дарителството сред служителите. А те припознават корпоративните ценности и с желание ги развиват. Така още с откриването на Експертния център в София културата на доброволчество се приема като един от важните принципи за повишаване на ангажираността и задържането на служителите. И компанията застава зад тези инициативи, давайки пълна свобода на избраните каузи. А също така дава на всеки служител правото да отдели по 16 работни часа годишно за различни доброволчески инициативи.

Желанието на Комитета е да направи работата по обществени каузи по-целенасочена и затова активно работи за изграждането на дългосрочни партньорства с организациите, които подпомага. От самото начало в AIG – България си партнират с фондация „Лале” и с платформата „TimeHeroes”, от които черпят дарителски и доброволчески каузи и които ги насочват към нуждаещи се организации. Но в последните години благодарение на ангажираността на служителите все повече каузи и организации биват предлагани от тях . Тази атмосфера на откритост помага списъкът да става все по-дълъг, а броят на доброволческите часове – все по-голям. И ако през 2017 г. служителите на AIG – България са прекарали 1334 работни часа в полза на различни обществени каузи, то броят на часовете за 2018 година се очаква да надхвърли 2000. Което е нарастване с около 60% спрямо предходната година. Основно доброволческите инициативи са през април и октомври, когато са най-големите кампании на AIG. Тогава служителите даряват половината от официално включените доброволчески часове по каузи, организирани от Комитета. Останалите официално давани от компанията часове, заедно с доброволно дарявания в извън работно време труд, служителите сами решават кога и за какво да отдават и какви каузи да подпомогнат. А възможностите са много и различни – като се започне от подкрепа за деца, лишени от родителска грижа, възрастни хора, дигитализация и почистване на библиотечни фондове, облагородяване на планински пътеки и местности и много други. Сред редовно подпомаганите организации са: „Музейко“, Читалището на слепите „Луй Брайл“, Съветът на жените бежанки, фондация „Дечица“, Софийската градска библиотека, Софийският зоопарк, Хоспис „Милосърдие“, Болница „Пирогов“, Национален парк „Витоша“, ТД „Боерица“, София филм фест, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, фондация „Джамба”, фондация „За нашите деца”, сдружение „Василица“, сдружение „Гаврош“ и др.

Снимка: AIG – България

За трета поредна година служителите на AIG организират съвместно с Националното сдружение на сираците в България (НССБ) кампания за събиране на подаръци за деца-сираци. Директорът на Сдружението предоставя списък с желаните подаръци от децата, а служителите ги набавят. Инициативата се е превърнала вече в традиция и голяма част от екипите я възприемат като своеобразен тийм-билдинг, който им дава възможност да се обединят около добра кауза. Тази отдаденост е и причината вече две поредни години НССБ да награждава служителите на AIG-България с почетен приз за Добродетел на 2016 г. и 2017 г.

Така изниква въпросът как една компания успява да ангажира служителите си в толкова много и различни доброволчески и дарителски инициативи? От Комитета за ангажиране на служителите споделят, че ключът е в подхода всичко да идва от служителите и да се прави за служителите, като Комитетът само координира дейностите и действа като своеобразно звено, до което всеки знае, че може да изпрати идеята си или да намери информация за кауза, в която да се включи.

Голяма заслуга за успеха на инициативите имат отделите „Човешки ресурси” и „Обучение и развитие”. Като активни членове на Комитета те ангажират новите служители с културата на доброволчество, активно включват темата за корпоративната социална отговорност в процеса на въвеждане и в програмата за ориентация на новоназначените служители. И не на последно място – използват работата по дарителски и доброволчески каузи за сплотяване на екипите. Практика в компанията е да не се събират директно средства, а всеки да закупи това, което иска да дари. След периода на събиране идва времето за пакетиране, в което всеки, който желае, може да се включи. Всички тези допълнителни дейности помагат на служителите от различните отдели да се опознаят. Защото цялостната работа по една доброволческа инициатива сплотява и дава възможност за неформално общуване между колегите.

Доброволчеството и социалната ангажираност чрез подпомагане на различни каузи са неразделна част от културата на компанията. Те се развиват успоредно с развитието и на Експертния център. Тази дългогодишна традиция е изградила доверие у служителите, които безрезервно и без съмнения се включват във всяка инициатива. Чрез активното си участие освен за успеха на мисиите служителите помагат и за усъвършенстването на инициативите, като дават обратна връзка и разпространяват снимки от събитията във вътрешните комуникационни мрежи.

Затова в Комитета има представители на почти всички екипи. Те са своеобразни „посланици на каузите” сред колегите си и постоянно ги увличат в нови инициативи. Другите канали, чрез които се разпространява информация за възможностите за работа по социални каузи, са интранет страницата на компанията, корпоративната социална мрежа на Майкрософт – „Ямар”, „Шеър пойнт”, постери, корпоративният бюлетин и др. Самият Комитет има вътрешен календар на събитията, който му помага по-лесно да планира както инициативите, така и включването на доброволците.
Всички тези усилия на Комитета за ангажиране на служителите в AIG-България се оценяват високо на глобално ниво в компанията. Така благодарение на отдадената си работа по различни КСО инициативи те често споделят добри практики от България на видео срещи с колеги от целия свят.

Снимка: AIG – България

В AIG-България не спират с новите идеи. Със създаването на групата „Млади професионалисти” през 2018 г. те целят да обърнат фокуса към професионалното доброволчество, да споделят знанията и уменията, които имат като експерти, и да развиват както своите служителите, така и подрастващите. Един от първите им осъществени проекти е съвместната инициативата с фондация „Дечица” – „Ден на професиите”. Отделно колегите от отделите „Човешки ресурси” и „Подбор на кадри” използваха своята експертиза при работата си с фондация „Джамба“ и с хора в неравностойно положение, където се включиха с полезни съвети как се оформя CV и как се създава профил в LinkedIn. Планира се разширяване на работата в партньорство с „Джуниър Ачийвмънт” и инициативата „Стъпка за България”.

В българския офис на AIG вярват, че предоставят не само застраховане на световно ниво за своите клиенти, но и кариерно и личностно развитие за служителите си посредством доброволчество.

Служителите споделят какво им дава включването в дарителски и доброволчески инициативи и проекти: линк към глобалното доброволческо видео, където е представена и България

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 11/2018