Как добрите ни намерения да не доведат до обществен скандал

Когато решим да организираме дарителска или доброволческа инициатива, винаги имаме добри намерения. Искаме да помогнем на някого или да направим нещо значимо. (Сигурна съм, че дори и организаторите на прословутото хоро в едно от Рилските езера, което провокира толкова много въпроси кое е патриотично и кое – не, са били водени от чисти подбуди.) Но се случва нещата да се объркат. И изведнъж добрите ни намерения могат да доведат до обществен скандал.

Ето пет въпроса, които да си зададем, преди да тръгнем по пътя на реализирането на дадена социална кауза.

1.Защо искаме да осъществим тази идея или кауза?

Много е важно тук да бъдем особено честни със себе си. Защо (ама наистина защо) искаме да го направим? За някои е важно просто да помагат и го правят от чист алтруизъм. Други са водени от усещането за вътрешна удовлетвореност да работят по различни обществени каузи, след като са постигнали мечтите си в личен и професионален план. Трети искат да увличат и други в идеалите си.

А вие защо искате да го направите? И какво ще ви донесе тази кауза – на вас лично и на другите хора, с които ще я осъществите?

2. Какъв ще е ефектът от каузата?

Добре, решили сте да работите по дадена кауза. Но какво ще се промени или подобри вследствие на нея? На кого ще помогнете и с какво? Каква е обществената промяна, която искате да постигнете?

Някои каузи са много конкретни – примерно да помогнете на деца, лишени от родителска грижа и настанени в дом, или на хора с определено заболяване или на такива, които са жертва на домашно насилие. Други инициативи целят почистването на някакво място, облагородяването на парк или околоблокова градинка или засаждането на гора. Трети са насочени към изграждането на общност от съмишленици за някаква идея – примерно за намаляване на използването на пластмасови прибори за еднократна употреба, на найлонови торбички или за поощряване на разделното сметосъбиране и рециклирането на отпадъците. Четвърти искат с каузата си да възродят местен събор или панаир за занаяти в даден край на страната.

Вие какво искате да постигнете с вашата кауза? Каква е целта ви? Не е необходимо да си поставяте грандиозни цели от самото начало. Започнете с нещо по-малко и постепенно го разширявайте. И не забравяйте, че понякога има много добри идеи, но когато помислим за тях в дългосрочен план, те се оказват не чак толкова удачни…

3. Какъв ще е общественият отзвук от идеята или каузата ни?

И така, вече сте определили целта си. Наясно сте и защо искате да осъществите тази кауза. Но се замислете как околните ще погледнат на това, което искате да направите. Когато имаме идея, ние обикновено сме склонни да си я харесваме сами. И си мислим, че и другите ще са във възторг от нея. Но това невинаги се оказва така.

Споделете идеята или каузата си с други хора. Но не само с ваши съмишленици, а и с такива, които са по-скептични. И се вслушвайте в техните мнения. Понякога тези, които не са съгласни с нас, могат да ни дадат много ценни идеи кое не сме обмислили добре. И какво трябва да променим, за да подобрим идеята си.

Попитайте и тези, на които искате да помогнете, как те гледат на вашата идея. Защото не са редки случаите, когато си мислим, че нещо е добро за някого, а човекът отсреща е на съвсем друго мнение. И в безкористното си желание да му помогнем, ние всъщност може да го накараме да се почувства още по-зле.

Особено важно е да си зададем този въпрос, когато искаме да осъществим обществена кауза, в която да въвлечем много хора. Как местната общност в селото, града или квартала, в който искаме да направим каузата, гледа на идеята? И дали наистина я харесва.

Кога за последен път се допитахте до тези, на които искате да помогнете, какво е най-важното за тях? И как те гледат на идеята ви?

4. Има ли някакви законови пречки или ограничения пред реализирането на идеята и кауза ни?

Някои социални каузи засягат проблеми, които са обект на специален закон или друг поднормативен акт. И тяхното реализиране изисква спазването на определени правила и процедури или получаването на разрешително или лиценз.

Преди да пристъпите към работата по вашата кауза, проучете добре законодателството в съответната сфера. Вижте какви разрешителни ще са необходими и от кого трябва да ги получите. Това може да е държавна институция – като Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане или друга ресорна организация. Но може да е местната власт или някое от териториалните подразделения на министерство или агенция. Ако се налага, потърсете експерти от тези институции и се консултирайте с тях.

Така ще можете навреме да прецените дали идеята ви не противоречи на някой закон или друг нормативен акт. И дали събирането на всички необходими разрешителни няма да се окаже много сложно, което да направи каузата трудно осъществима.

Защото няма по-лошо нещо от това обществената кауза, с която искаме да направим добро, всъщност да се окаже „на ръба на закона”. И в желанието си да помогнем, да си навлечем критика.

5. Кой може да ни помогне да осъществим идеята си? Има ли хора или организации, които вече са правили подобна кауза, и какво могат да споделят?

И последно, но не и по важност – потърсете други хора или организации, които са правили подобни на вашата инициативи. Разговаряйте с тях и се поучете от опита им. Вижте с какви грешки и трудности са се сблъскали. И как са ги преодолели.

Не се страхувайте, че някой може да открадне идеята ви. Работата по социални каузи не е като бизнеса. При тях място има за всеки. Важното е да искаме да помагаме. И да го правим от сърце.

Публикувано на www.momichetata.com