Какво да имаме предвид, когато избираме социална кауза, за която да даряваме или доброволчестваме?

Няколко съвета за начало:

1. Запитайте се какви са вашите ценности, интереси и увлечения
Само ако каузата отговаря най-добре на „вътрешното ви АЗ”, ще се ангажирате дългосрочно с нея и ще я подкрепяте трайно.

2. Обмислете добре с какво можете да помогнете и къде може да сте най-полезни
Помощта ви може да е парична – с дарение, или с доброволчески труд, но може и да е с експертиза или контакти с хора или организации, които познавате или с които работите.

3. Поставете си ясни цели и помислете каква промяна искате да постигнете с работата по избраната социална кауза
Дългосрочната ангажираност с каузата дава ясен фокус на дарителските и доброволческите ви инициативи и помага за решаването на конкретни проблеми, които са важни за вас.

4. Изградете дългосрочно партньорство с тези, на които помагате
Колкото по-добре познавате хората и организациите, на които помагате, толкова по-добре ще знаете от какво се нуждаят и къде може да сте най-полезни. Така няма да разпилявате усилията и ресурсите си и година след година ще можете да надграждате помощта си.

5. Търсете дългосрочен социален ефект от дарителските и доброволческите си дейности
Така по-добре ще можете да видите как се развива каузата, с която сте се ангажирали, да поддържате мотивацията си висока и да виждате напредъка и промяната, които постигате. А и много по-лесно ще можете да търсите и намирате съмишленици.

6. След като изберете каузата си, посветете й се
Избягвайте краткосрочните решения и обещанията, които не можете да изпълните. Гледайте на каузата си като на дългосрочно добро, на което сте се посветили, а не като на еднократен акт, с който да успокоите съвестта си.

Публикувано в списание „Твоят бизнес“, бр. 97, година XV