Самоинициативност, самоорганизация и екипност, подкрепени от работодателя – историята на SAP

Това са основните принципи на корпоративната социална отговорност (КСО), около които се обединяват служителите и мениджмънта в развойния център на SAP в България. И резултатите са повече от впечатляващи. За 2016 г. те са посветили 11 217 часа на доброволчески дейности и са подкрепили над 20 конкретни проекта и каузи. Дарените през годината средства от служителите, офиса в България и централата на SAP са над 80 000 евро. Всички тези дейности директно са въздействали на над 12 000 човека. Защото в SAP се отнасят към КСО със стратегическо внимание и вярват, че трябва да продължават да правят България едно по-добро място.

На корпоративно ниво SAP има два вида КСО програми – за подпомагане на дигиталните умения на младите хора и за подкрепа на социалното предприемачество. Но в компанията се поощряват и много местни инициативи, които са предложени от самите служители. За последните две години около 80 % от инициативите са били в подкрепа на традиционни за компанията каузи, което позволява те да се надграждат, а хората – да очакват дейностите и да се включват в тях с желание. Разбира се – оставена е и възможността за нови каузи. Условието е носителят на идеята да застане зад нея, да се ангажира лично, да намери съмишленици и заедно да я реализират. А ръководството е готово да окаже необходимата подкрепа. Всичко това позволява около 75 % от дареното време от всички служители да бъде посветено на даряването на професионални знания и умения, а останалите 25 % – на добри каузи от по-общ характер.

Снимка: SAP

Каузите, които се подкрепят в SAP, са много и разнообразни, като се започне от програмите „Знания за успех” и „Роботика за България“, които се провеждат съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), стипендиантската програма “Study iT First”, инициативите EU Code Week, школата по програмиране за ученици – SAP GeekyCamp, „Дни на отворените врати” в офиса на компанията и се стигне до самоорганизирането на доброволчески екипи да предоставят обучение и допълнителна квалификация на учители и преподаватели в сферата на ИТ от водещи гимназии и университети в страната. Всичко това дава възможност да се събуди интересът на ученици и студенти към науката и технологиите, както и те да придобият допълнителни знания и мотивация за развитие и учене. За това вече има и конкретен пример, когато ученик се запалва по информационните технологии от заниманията си по роботика, подкрепени от SAP, участва в олимпиади, студент е в университета в тази област и става част от стажантската програма на фирмата. Програмите по КСО позволяват и на служителите на SAP да излязат от рутината на проектите, по които работят, да се докоснат до каузи и инициативи от малки и по-големи населени места в страната, да видят нещата „от друг ъгъл” и да се презаредят.

В тази посока е и местната инициатива за България „Back2Scool”, която дава възможност на професионалисти от компанията да посетят училищата, които са завършили, и да представят на учениците професията на софтуерния разработчик. Така чрез своята лична история те дават пример за професионалния път на учениците, помагат им при избора на бъдещо развитие и им показват една от възможностите за успешна реализация в България.

Другата приоритетна област на КСО на фирмата е подкрепата за социалното предприемачество. И тук програмите са различни – ежегодното състезание за социални предприятия от Централна и Източна Европа „STARTERY”, което през 2015 г. се провежда в България, „Social Sabbatical”, които дават възможност на служители на SAP да работят рамо до рамо със социални предприемачи в София и да ги подпомогнат с доброволчески труд в рамките на 1 месец. А както самите служители споделят – досегът до нещо различно им помага да излязат от зоната си на комфорт, да пренесат организационно ноу-хау от голяма компания към малко социално предприятие, и не на последно място – да преоценят положителните страни, процеси и процедури на компанията, в която работят. И не случайно тази година изданието на „Академията за социални предприемачи” на фондация „Reach for Change” се провежда в офиса на SAP.

Но това не е всичко – постоянно се поощряват различни дарителски и доброволчески инициативи и работата по обществени каузи. Защото служителите се чувстват свободни да инициират и реализират каузи и това е станало част от „духа на SAP”. Дух, който човек усеща, още като влезе в офиса. Почти веднага вижда маса, отрупана с предмети за благотворителна разпродажба в подкрепа на различни каузи. Във фирмата има новосформиран клуб за ръчно творчество, чиито продукти се продават благотворително. Периодично се организират благотворителни закуски, на които доброволци приготвят храна, която колегите им купуват, а събраната сума се дарява на избрана кауза. Традиция са и вътрешните турнири между различните екипи по джага и тенис на маса, при които събраната такса за участие се дарява за благотворителна кауза. Компанията има система за дарителство по ведомост, като средствата се разпределят от Дарителски комитет от служители на месечна база и най-вече за подпомагане на лечение на деца. Дори в team building събитията работата по доброволчески каузи е включена в програмата. В рамките на „Месеца на доброволчеството”, който традиционно се провежда през октомври, екипите и техните мениджъри имат възможност да си изберат доброволческа инициатива от по-общ характер, в която да се включат. През годините такива са били реновирането на малка църква, залесяване, боядисване на ограда на училище, облагородяване на детска площадка или помагането на възрастни хора по селата с дейности като цепене на дърва за зимата или малки ремонти и много други. Броят на включените нараства с всяка изминала година – докато през 2014 г. в такива дейности са участвали 170 служителя, през 2015 г. – 240, то през 2016 г. броят вече е 270 човека. Защото хората се зареждат, имат възможност да работят с колегите си от екипа и да ги опознаят в по-неформална среда, като същевременно правят добро. И не на последно място – да усетят как работодателят ги подкрепя като им позволява да посветят един работен ден на добра кауза.

Трудно е да се обхванат всички инициативи, които се провеждат в компанията. Но най-важното е, че основният акцент е върху личната ангажираност на хората и това да участват ЗАЕДНО. Така и постигнатият ефект е по-голям. А създадената култура на доброволчество допълнително поощрява включването, защото служителите знаят за инициативите и ги очакват.

Разбира се всичко това не би се случило без още три фактора. Първият е личната ангажираност на управителя на SAP Labs България – Радослав Николов, който активно участва в различни инициативи и по този начин допълнително стимулира и ангажира останалите.

Вторият е създадената традиция каузите и работата по различни инициативи да се комуникират активно със служителите. И за това се използват както вътрешният бюлетин, така и вътрешната социална мрежа на фирмата, на които всеки инициатор на кауза може да я разпространи сред колегите, да създаде дарителски комитет и да набере доброволци. И може би най-важното – след това от името на включилите се да разкаже какво се е случило и какво е било постигнато. Защото това поощрява екипността, зарежда и утвърждава духа на доброволчество. А този дух на сплотеност и добронамереност витае навсякъде.

Третият фактор е намирането на „точния” КСО координатор – Моника Ковачка-Димитрова. Човек, който има хъса и желанието да вижда блесналите очи, с които колегите й разказват какво са направили по каузата, в която са участвали или която са инициирали. Защото както споделя тя: „Искам да виждам повече от този блясък. Това и мен ме мотивира. И се радвам, че SAP ни го позволява и ни подкрепя в тази посока”.

Снимка: SAP

И външното признание не закъснява. За положените усилия през 2016 г. компанията печели 6 награди в областта на КСО – Първо място в категория „Обществена дейност“ на наградите на списание Forbes; Отличие за „Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите“ на наградите „Най-голям корпоративен дарител” 2016 г., организирани от Български дарителски форум; Второ място в категорията „Инвеститор в обществото“ за проекта „Знания за успех“, организирана от Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ); Наградата за цялостна социална политика от TimeHeroes; Златен годишен знак „Отговорна компания – отговорни служители“ и награда за екип, развиващ дарителството от работното си място по креативен и ефективен начин от BCause. Защото самоорганизацията и самоинициативността на екипите в правенето на добри дела, подкрепата на мениджмънта и на централата, както и изградените традиции на местно ниво насърчават служителите лесно да се включват в доброволческите и дарителските инициативи, повишават мотивацията и изграждат уникалната вътрешна атмосфера, които отличават развойния център на SAP в България.

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 7/2017