За „социалния отпечатък“ на 154 човека и един работодател – историята на eCommera

Има една компания със 154 служители, от които близо половината – 70 човека, всеки месец даряват определена сума от заплатите си за социални каузи, в които вярват. Тази компания се казва eCommera и от пет години в нея е въведена практиката на „дарителство по ведомост”. Около половината от служителите участват трайно в тази инициатива, а  компанията удвоява всеки лев, дарен от екипа, с което допълнително стимулира дарителството.

И резултатът е впечатляващ – през 2016 г.  даренията за здравна и социална грижа за самотни възрастни хора (10 000 лв.) се равняват на държавната издръжка за 10 възрастни мъже и жени, настанени в дневен център за цяла година. Даренията в полза на деца без родители, с увреждания или жертви на насилие (22 580 лв.) се равняват на цялата годишна държавна издръжка за работа с три деца с увреждания в дневен център. И това не е всичко. Сред другите каузи, подкрепени през миналата година, са възможността над 200 деца с увреждания от 4 центъра за настаняване от семеен тип и дневни центрове в София и Бургас да получат допълнителни професионални грижи от логопед и психолог. Една двойка с репродуктивни проблеми е получила финансиране за изследвания, които не се покриват от здравната каса. Едно дете е получило шанс за лечение, което семейството му не може да си позволи. 60 възрастни и самотни хора са получили помощ в домовете си от домашни помощници през зимните месеци.

Но как е възможно 70 човека, с подкрепата на компанията, в която работят, да постигат такива впечатляващи резултати? И преди всичко – защо го правят?

Разбира се – едната от причините са хората, които работят в eCommera. Но те не са по-сърцати, съпричастни и добронамерени от всички останали хора, наети във всички останали компании в България. По-важното е, че са създали страхотна вътрешна организация, включват в процеса всички, които имат желание да участват, и правят нещата отговорно и професионално.

Ето как:

Снимка: eCommera

Шестима колеги се самоорганизират в „благотворителен комитет“, който събира подробна информация за организациите, на които екипът дарява събраните средства. Те се грижат и колегите им да са постоянно информирани за дарителските инициативи в компанията, изграждат и поддържат контакт с търсещите помощ, измислят начини за улесняване на дарителството на работното място, търсят съмишленици. Така например от миналата година един от колегите създава вътрешна система за предлагане и добавяне на приоритет за каузи, която да бъдат подкрепени. Целта е да се помогне на екипа по-лесно да решава кои каузи иска да подкрепи със събраните средства.

Практика е да се канят на гости в офиса представители на организациите, с които се партнира отдавна. Това е съвсем лесно и има много силен ефект. „Да говориш директно с хората, които ще подкрепиш, да разбереш от тях самите как работят и защо, това наистина може да спечели или да изгуби доверието ни”, казват от благотворителния комитет. Друга традиция е на фирмените събития да бъдат канени хората и организациите, които служителите и компанията подкрепят. Защото да се запознаеш и директно да общуваш с тези, на които помагаш, е много зареждащо и мотивиращо. И увлича.

Възможностите за дарителство са включени във въвеждащата програма за новите служители. Така още от самото начало те се приобщават не само към фирмената култура и ценности в eCommera, но и към политиката за корпоративна социална отговорност, дарителство и доброволчество в организацията.

Дарителските инициативи се обсъждат на месечни офисни срещи, на които освен идеи за нови каузи, редовно се дава обратна връзка как са използвани дарените средства. Информацията се разпространява и през интранет мрежата, във Фейсбук групите, чрез служебната поща, с видео материали на „социалните места“ в офиса и дори в ежемесечни видео срещи на екипа на компанията, включително с офисите извън България.

Безспорно много мотивираща е и практиката компанията да удвоява набраните от служителите средства. Така всеки знае, че ако този месец той или тя и колегите им дарят 150 лева за стипендия за дете в приемно семейство, с помощта на работодателя си ще осигурят изцяло нужните за стипендията от 300 лв.

Разбира се, както много други компании, тази също предлага на служителите си включване в доброволчески инициативи. Те сплотяват екипа, поставят хората в различни от обичайните отношения и ситуации и са лесен инструмент за поддържане на добра екипна атмосфера. И тук подходът е структуриран и професионален. Планът на фирмата за доброволчество през 2016 г. е бил ясен още в началото на годината. Така е и през тази година. А в многобройните инициативи – от кръводаряване, през благотворителни базари до безвъзмездно обучение по програмиране – са участвали почти всички от екипа. И то по няколко пъти.

Не случайно три години поред eCommera е носител на Златния знак „Отговорна компания – отговорни служители“, учреден от Българската асоциация за управление на хора, Българското дружество за връзки с обществеността и фондация BCause. Дарителският комитет в компанията е носител и на специалната награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място по креативен, професионален и ефективен начин.

Но по-впечатляващото е, че толкова малък екип дава толкова вдъхновяващ пример. И че дарителската и доброволческа дейност на 154 човека и един работодател има социален ефект колкото данъците им.

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 5/2017