Една банка, екип от 60 човека и вдъхновението да си полезен – историята на Ситибанк, клон България

Обикновено свързваме банките и банковия сектор със сухи цифри и сериозни професионалисти, облечени в сиви костюми. Но в тях работят и хора с големи сърца. Така е и в Ситибанк Европа АД, клон България. Въпреки, че екипът е малък – около 60 човека, те вярват във важността на това да бъдеш „отговорен гражданин” и в приноса на бизнеса за развитието на обществото. И затова с ентусиазъм се включват в инициативите на Ситигруп на глобално ниво и организират множество местни кампании – както дарителски, така и за доброволчество. Партньорствата, които са установили, и каузите, които подкрепят, са дългогодишни и търсят постигане на ясни резултати и надграждане. Усилията им са в две посоки – повишаване на финансовата грамотност и развиване на предприемаческата култура на младите хора и лечението на деца.

Снимка: Ситибанк, клон България

В Европа вече над 30 години Ситигруп чрез фондация „Сити” си партнира с „Джуниър Ачийвмънт” за повишаване на качеството на живот на младите хора и тяхната успешна реализация на трудовия пазар. Фокусът е върху финансовата грамотност на младежите – мястото, където една банка може да бъде най-полезна. Защото както казва управителят на Ситибанк в България Станислава Танева: „Финансовата грамотност обезпечава качеството на живота, който водим, и колкото по-рано децата и младежите разберат стойността и ролята на финансовото планиране, толкова по-пълноценни ще бъдат в живота си. Ако детето ви все още вярва, че богатството или финансовата стабилност идват само в резултат на късмет, то цената на разочарованието може да бъде доста висока. Важно е всички да подкрепяме възможността на младите хора да постигнат начин на живот, който е финансово балансиран, устойчив, етичен и отговорен.” За постигането на това програмите на Сити и „Джуниър Ачийвмънт” България стъпват на общи ценности и мисия за по-добра финансова грамотност и отговорни финанси, вдъхновяване и подготовка на младите хора да успяват в глобалната икономика, насърчаване на предприемачеството и създаването на работни места и не на последно място – подкрепа на младите предприемачи, които имат креативността да развият своята идея, увереността да поемат рисковете и упоритостта да превърнат идеята си в успешен бизнес и да бъдат сред двигателите на икономиката. Насоките, в които се работи, са за повишаване на финансовата грамотност и развиване на предприемаческата култура сред ученици от 8 – 12 клас в средните общообразователни училища и студенти от Американския университет в България и УНСС чрез програмата „Учебна компания”. А служителите на банката се включват като доброволци, ментори, бизнес консултанти и съветници на ученическите и студентски компании и в различни форуми и споделят професионалните си знания и умения в помощ на бъдещите предприемачи. Така от началото на партньорството си с Джуниър Ачийвмънт” България през 2004 г. до сега Сити е инвестирала в тези програми над 600 000 лв, а обучените ученици и студенти са над 25 хиляди. С всяка изминала година броят на служителите, които искат да се включат като професионални доброволци, се увеличава, а местата се заемат все по-бързо. В резултат само през 2016 г. повече от 15 служители на банката са участвали в различните инициативи. А това, което споделят, е че срещите с младите хора и въпросите, които им задават, са изключително зареждащи; че усещането да бъдеш полезен с това, което правиш, е вдъхновяващо. И не на последно място – че обратната връзка, която получават от младежите, им помага по-добре да се ориентират за новите тенденции в дадена сфера на бизнеса и обменената информация с колегите в по-неформална среда им помага да освежат идеите си и да се презаредят професионално. А също така и че след срещите си в университетите се връщат с много нови идеи, които да включат в работата си. И всичко това увлича. Така, когато в началото на 2017 г. фондация „Сити” обявява разширяването на инициатива си „Пътеки към прогреса” (Pathways to progress*), българският офис на банката активно се включват в редица събития в подкрепа на ангажимента, поет от Ситигруп, да помогне за успешната реализация на трудовия пазар на над 500 000 млади хора от цял свят.

Снимка: Ситибанк, клон България

Служителите могат да се регистрират като доброволци в различни проекти по места в глобалната система на Сити – Volunteer Management System, при което за определен брой часове доброволчески труд имат право на неработен ден. Така, наред с професионалното доброволчество, работещите в Ситибанк България вече над 10 години активно се включват и в Глобалния ден на благотворителността (Global Community Day), в International Women’s Day, Diversity Week и др. През годините доброволци са обновявали туристически заслони на Витоша, засаждали са дръвчета, реновирали са центрове за работа с деца. През 2016 г. близо 50 доброволци, което е около 80% от служителите на банката в страната, прекараха със семействата си един ден на Витоша и заедно с приемни деца и техните семейства от фондация „За нашите деца” работиха по арт проект Citi Skyline. В рамките на една седмица през пролетта на същата година екипът отдели от работното си време, за да обучава 3 младежи – отличници, загубили единия или двамата си родители. Младежите бяха стипендианти на програма „Готови за успех“ на фондация „BCause”, която дарители от Сити подкрепят. През 2017 г. екипът дари времето и труда си в полза на две каузи – отново в подкрепа на деца от приемни семейства на фондация „За нашите деца” и по проект на фондация „Проект Северозапад“, при който служителите на компанията помогнаха за разчистването на сграда, в която ще се помещава бъдещият център за социални услуги за стари хора в региона на Мездра. Съвместната работа за добри каузи сплотява екипа, служителите общуват с колегите си в неформална среда, виждат ги в друга светлина и ги опознават по-добре. Защото, както казва Галя Томова, която е сътрудник на управителя и връзки с обществеността и отговаря и за инициативите за корпоративна социална отговорност (КСО) в банката: „Най-добрият начин да ангажираш хората е като им помогнеш да го преживеят”. Затова и тя влага много енергия в намирането на интересни и смислени каузи, в разпространяването на информация за инициативите и в организацията на събитията. „Доброволецът, продължава тя, трябва да има положително преживяване. Това го кара да се върне следващия път. Във всеки екип има хора, които не желаят да се включват. Но има и такива, които трябва да бъдат убедени. Печелиш хората за каузата, когато успееш да съвместиш видимите резултати от смислен труд с положителните емоции от преживяното.”

И не е сама в усилията си. Ключов за успеха е примерът, който ръководството в лицето на целия мениджмънт на банката в България дава като се включва в инициативите. Защото, както казва Галя, „доброволчеството развива чувството за лоялност към бранда и прави връзката с ценностите и мисията на компанията по-разбираеми и близки”. И затова работи в тясно сътрудничество с Катя Топалова, която отговаря за човешките ресурси. Двете заедно събират идеи за нови каузи, включили са темата за КСО и различните инициативи във въвеждащото обучение за новите служители, насърчават останалите да се включват. Защото за „запалването за инициативата” е важно не само да се напише кратък текст за вътрешния бюлетин или да се изпрати мейл до всички колеги след събитието, но и да се говори постоянно с хората. Да се организират срещи, на които служителите могат да се запознаят с тези, на които помагат, да видят какво става с дарението им, какви са резултатите и промяната, която са постигнали с усилията си, а не просто „да дадат едни пари”. Така обратната връзка от партньорите в инициативите – Джуниър Ачийвмънт България, фондация „За нашите деца”, фондация „BCause” и индивидуалните деца и младежи, на които Сити помага финансово, е много важна. Тя дава възможност да се види къде отиват даренията и в каква посока да се продължи.

Затова в офиса на банката периодично се организират презентации на различни организации и всеки служител на Сити може да предложи кауза. Така се набират и новите дарители. Едно от основните предизвикателства, което споделя Галя Томова, е малкият екип, а оттам и невъзможността да се разширява подкрепата към много нови каузи. Въпреки това в банката има „дарителство по ведомост”, в което са се включили над 50 % от служителите и ежемесечно се събират над 1000 лв. Разпределението на средствата се управлява от комитет от дарители, съвместно с фондация „BCause”. Благодарение на тази инициатива през 2016 и 2017 г. са подкрепени 4 деца за рехабилитация или лечение в чужбина (някои от тях са били подпомагани многократно през годините), осигурена е стипендия на студент по програма „Готови за успех“ и 3 стипендии за деца от 7 до 11 клас от приемни семейства по програма „Продължи“ на фондация “BCause”. И както един от младежите споделя: „Когато бях настанен в приемното семейство, имах много пропуски в образованието си, бърках букви, трудно четях, а понякога не разбирах прочетеното. Положих много усилия, за да настигна връстниците си. Знам, че, за да постигна нещо, трябва да се трудя.“

Но това не е всичко. С дарения на служителите през миналата година още две деца в приемни семейства получиха възможност да посещават уроци по народни танци. Едно дете в неравностойно положение от Враца получи помощ за закупуване на учебници и храна през учебната година. Чрез „Солидарно общество” – Шумен Сити дариха и 1000 лв. на отделението по хемодиализа в местната болница за закупуването на специален кантар с платформа за измерване на точното тегло на пациентите преди и след диализа, както и за приспособление за тоалетна, което може да се използва от трудноподвижни пациенти – деца и възрастни. Вече две години Сити подпомага фондация „За нашите деца” с 20 хиляди щатски долара годишно в подкрепа на усилията й в процеса на деинституционализация и осигуряване на приемна грижа за децата, изведени от социалните институции.

Затова и напълно заслужено за 2016 година Ситибанк Европа АД, клон България стана носител на Златния знак „Отговорна компания – отговорни служители“, а в предходните две години беше отличен със Сребърен знак. Отличието е учредено от Българско дружество за връзки с обществеността, Българска асоциация за управление на хора и фондация „BCause” и е признание за компаниите, които насърчават своите служители да даряват ежемесечно време и ресурси за обществено значими каузи.

Един малък екип от 60 човека в България, една глобална компания, която е създала политики, поощряващи дарителството и доброволчеството, личният пример на мениджмънта и заразяващият ентусиазъм на КСО-координатора правят успешна подкрепата на толкова много каузи и инициативи. Всичко това сплотява екипа, установява дългосрочни партньорства и прави още по-впечатляващ социалния отпечатък на Сити в България.

* В рамките на инициативата „Pathways to Progress” през февруари т.г. Сити обяви, че ще инвестира 100 милиона щатски долара в програми за младежко развитие, които да достигнат до 500 000 млади хора по цял свят до 2020 г. Освен впечатляващата инвестиция, 10 000 служители на Сити ще се включат като професионални доброволци. Те ще работят с младите хора като ментори и консултанти, като им помагат да развият предприемаческо мислене, да изградят лидерски качества, да придобият финансови и работни умения, които от своя страна ще им помогнат да се реализират успешно на първото си работно място.

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 9/2017