За ползите от доброволчеството

Едва ли някой ще се затрудни да отговори на въпроса какво е доброволчество. Всички сме приели, че това е да правиш добро, по собствена воля и без да очакваш нещо в замяна. И водени от този мотив все повече хора активно се включват в различни каузи и инициативи – да помагат на социално-слаби, да подобряват средата около себе си, да подкрепят различни обществени каузи на местно ниво.

Но по този начин те помагат и на самите себе си да развиват своите личностни умения и кръгозор. А също така и на организациите, в които работят. Защото включването в различни доброволчески инициативи може да е чудесен начин за ремотивация на работещите в компанията. Може да е възможност да развият знания и преди всичко умения, които да им помогнат в кариерното израстване и развитие. А с това да подобрят финансовите и пазарните показатели на фирмата като цяло.

Хората доброволчестват, водени от различни мотиви, които много често се променят в процеса на дейностите, в които се включват. За едни доброволчеството е занимание за свободното време. То им дава възможност да се включат в общност от съмишленици, с които имат еднакви ценности и се чувстват полезни за околните. Така те могат да се „отърсят” от напрежението на ежедневието и да „презаредят батериите си” за новите предизвикателства в работата.

За други доброволчеството е ценно, защото им дава възможност да се запознават с нови хора и да се докосват до нови сфери, различни от рутината на професионалното им ежедневие. Така те стимулират креативността си, изпробват силите си в справяне с неочаквани предизвикателства, отключват скрити страни от характера си и разширяват кръгозора си. А от това има само една крачка до раждането на следващия „вътрешен предприемач” във фирмата, който да предложи нов бизнес процес или подобряване на сега съществуващия продукт или услуга.

Трети намират в доброволчеството възможност за професионално развитие или израстване. Дарявайки про-боно професионалните си знания и умения и помагайки на малки организации или граждански групи, примерно да си направят интернет страница или да организират маркетингова или PR кампания за каузата, доброволците повишат професионалните си умения като се сблъскват с нови казуси, докосват се до нови идеи, запознават се с нови хора. Почти няма доброволец, който да не споделя, че с включването си в кауза не е подобрил и личностните и организационните си способности, като работа в екип, управление на времето, комуникация, управление на конфликти, разпределяне на ресурси, справяне с трудни или стресови ситуации и пр. Т.е. все умения, които са важни за работното му ежедневие и постигането на заложените бизнес цели в компанията.  А и едва ли има човек, който да отрече, че доброволците имат по-оптимистично отношение към живота и харизма, която заразява.

Е, разбира се, има и хора, които по природа са доброволци. Те имат вътрешната потребност да бъдат полезни и съпричастни. При тях доброволчеството и включването в доброволчески инициативи са начин на живот. И те са чудесни инициатори и „заразители” на колегите си с нови идеи и инициативи. А защо не и следващите инициатори на един по-различен тийм билдинг, който да сплоти екипа. И да предизвика колегите да участват в нещо, което от една страна ще е различно, а от друга – ще помогне на някой друг.

Нека сега погледнем и към другата страна на въпроса с доброволчеството. А именно – къде да търсим инициативи и как да се включим.

Най-общо доброволчеството може да бъде индивидуално или организирано. При индивидуалното сами попадаме на каузата. Тя може да бъде чута от приятели, научена от медиите, намерена в социалните мрежи. И спонтанно решаваме да се включим. Каузите може да са различни – от почистване на любимата ни планинска пътека или близкия парк, улица или околоблоково пространство до това да се включим като доброволец в разпределение на хранителни продукти за Българския червен кръст или Българската хранителна банка, или да прекараме няколко часа разговаряйки с възрастни хора, настанени в социални институции или занимавайки се с деца в неравностойно положение. Възможностите са много – важното е да имаме желание. Но можем да потърсим и каузи, в които успешно да вложим професионалния си опит. Може да подпомогнем малка организация или гражданска група с превод на даден език, със знанията си като счетоводител, юрист, маркетолог, рекламист. Или дори като се включим като доброволец в кампания или събитие, което те организират.

Когато инициираме или се включваме в организирани доброволчески кампании е най-добре да се свържем с неправителствени организации, които могат да ни помогнат къде да се насочим и кой има най-голяма нужда от помощ. Можем да се свържем и директно с училища, социални институции или читалища, на които да предложим помощта си и да видим с какво можем да сме им полезни. Идеи в това отношение могат да ни дадат доброволците по природа, за които стана дума малко по-рано. Те някак-си винаги знаят за интересни каузи. А и са готови да се включат в организацията. Особено важно в случая е да сме наясно на колко доброволци от нашата компания можем да разчитаме. За да имаме ясна представа за обхвата на кампанията или инициативата, в която да участваме.

Независимо какви са мотивите за включване в доброволческата инициатива, каква е тя и колко човека от фирмата ще се включат, ползите от доброволчеството за работодателите са разнопосочни. От една страна то дава възможност за правене на добро и помощ за обществото, което е в подкрепа на политиките за корпоративна социална отговорност и добрия имидж на фирмата като работодател. А от друга – работи за сплотяване на екипа, допълнително разнообразява и стимулира работната атмосфера и не на последно място – дава възможност на работещите в организацията да развиват уменията си и да се чувстват полезни не само в професионален план, но и извън ежедневните си работни задължения.

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 10/2016