За мен

Аз съм Мариана Петрова. По образование съм политолог. Завършила съм и журналистика, но така и не съм работила в медиите. Вместо това се насочих към неправителствения сектор, където натрупах повече от 18-годишен страхотен опит с различни обществено-полезни каузи. Междувременно получих няколко квалификации в областта на обученията на възрастни, организационното развитие, социалното предприемачество, медиацията и пр. Почти целият ми стаж е свързан с работата по проекти, организирането на кампании, включването на заинтересовани страни в процесите на взимане на решения, развитието на организационния капацитет на малки, средни и по-големи по размер НПО, компании или институции. От години членувам в Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и в британския Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Обичам да пиша…

Но как стигнах до идеята за тази инициатива?

Може би винаги съм носила в себе си желанието да доброволчествам и дарявам. За първи път обаче го осъзнах по време на работата си за Корпуса на мира на САЩ. Ако не знаете, това е американска правителствена организация, която изпраща цивилни доброволци по света. Тогава видях какви резултати могат да се постигнат с безвъзмездните усилия на един доброволец. Или с нечии дарения, дори и те да не са големи по размер. И това ме „запали”…

След това повече от 8 години подпомагах (и продължавам да го правя) организации, неформални групи и индивидуални лица, които искат да организират дарителски или доброволчески кампании и да подобрят ефективността на добротворческите си инициативи. И отново видях какви резултати могат да се постигнат с дарителство и доброволчество. Но и си дадох сметка, че има прекалено много хора и организации, които искат, но не знаят как да го направят. Или от къде да намерят информация. Или не знаят към кого да се обърнат за съвет или споделяне на опит. Или че се разпръсват в много, но малки инициативи, и така губят фокус и не могат да видят резултата от това, което правят.

И реших, че има нужда от такава инициатива. Която да събира на едно място полезна информация и работещи идеи какво е най-важно да имат предвид хората, които искат да  даряват или доброволчестват индивидуално. Както и тези, които искат да организират дарителска или доброволческа инициатива във фирмата или организацията, в която работят. Или с техните приятели и познати. И да знаят към кого да се обърнат, ако имат конкретен проблем или казус. И да са спокойни, че ще получат практическа помощ какво да направят, за да са успешни в инициативата си.

Защото твърдо вярвам в доброто и че всеки може да намери „своята” кауза. Стига само да има желание.