За инициативата

Често искаме да даряваме или доброволчестваме, но се изправяме пред въпроса: „Как?” И по-важното – как да го направим така, че усилията ни да не отидат на вятъра. А да има полза от това, което правим – както за самите нас, така и за тези, на които помагаме.

Много хора решават просто да започнат. Правят го един или два пъти. Но не рядко се разочароват – или от това, че не виждат ползата от усилията си, или от липсата на ентусиазъм у околните, с която се сблъскват. И това ги демотивира.

Целта на тази инициатива е да ви помогне, когато:

  • имате въпроси за дарителството и доброволчеството, нужда от практически съвет как да организирате кампанията си или от професионална помощ как да изберете каузата;
  • искате да постигнете по-добра лична удовлетвореност от дарителските и доброволческите си дейности и по-ефективно да ги вплетете в личния си брандинг;
  • искате да изградите по-силна екипна сплотеност и по-добър имидж на работодателската марка, фирмата или организацията, която ръководите или сте основали, да свържете правенето на добро с политиките по управление на хората във вашата организация или да изградите цялостна система на корпоративна социална отговорност и да я впишете в ценностите на организацията;
  • не успявате да разкажете за добрите дела, които правите, по достатъчно увлекателен и интересен начин, така че партньорите и клиентите ви да видят и социалния принос на вашата организация, а не само бизнес постиженията ви.

И всичко това с помощта на четири лесни стъпки:

  1. Стартираме!
  2. Сплотяваме!
  3. Оценяваме!
  4. Разказваме!

Защото вярвам, че синергията и общите усилия увеличават резултатите, които постигаме. Че добрите дела сближават. И че, ако споделяме опита, идеите и инициативите си, много по-лесно намираме съмишленици.

Ако имате конкретен проблем или казус, свържете се с мен и ще получите практическа помощ какво да направите, за да сте по-успешни в инициативите си.

Желая ви успех в правенето на добри дела!