За бизнеса с кауза и социалното предприемачество: 5 важни неща, които трябва да знаете

Напоследък стана много популярно да се говори за социално предприемачество. Държавата отпуска средства за това. Различни фондации и инициативи също развиват програми в тази посока. Но дали наистина знаем какво представлява? И ако просто съчетаем бизнеса си с каузата, по която работим, това социално предприемачество ли е?

Най-краткият отговор е „не“. По-дългият налага да помислим за следните неща:

1. Дарителството и работата в подкрепа на социална кауза не са социално предприемачество

За да развиваме социално предприемачество, не е достатъчно само да имаме обществено полезна кауза, която подкрепяме. Трябва да имаме и бизнес модел, който е свързан с каузата, но и е достатъчно печеливш, за да може да я издържа. Така че ако даряваме средства за дадена кауза – без значение дали в лично качество или като фирмено дарение, това не ни прави социални предприемачи.

2. За да създадем успешно социално предприятие, трябва много добре да познаваме каузата, която то подкрепя

За да съчетаем успешно бизнеса с кауза, трябва много добре да познаваме социалния проблем, който искаме да разрешим. Така ако каузата ни е примерно да помагаме на жени, пострадали от насилие, трябва да знаем, че те имат нужда както от морална подкрепа и юридическа помощ, така и от пространство, където да се чувстват защитени, и от източник на доходи, чрез който да бъдат независими. И ако примерно създадем малък цех за производство и магазин към него и назначим на работа такива жени и с печалбата поддържаме защитено пространство (шелтър), в което те и други като тях да бъдат настанени временно, докато успеят да „стъпят на краката си“, тогава имаме социално предприятие. Но ако просто отделяме част от печалбата от нашия бизнес за подкрепа на шелтъра, тогава правим дарителство, не социално предприемачество.

3. За да бъде успешно социалното ни предприятие, трябва много добре да познаваме и законите на бизнеса

Това е другата страна на монетата. За да бъде социалното ни предприятие работещо, не трябва да забравяме, че това е бизнес. И той трябва да е печеливш. Затова трябва да имаме много добра стратегия и финансови разчети как искаме да се развива нашето предприятие. Към какви клиенти ще насочим продуктите или услугите си и как ще стигнем до тях. А и как ще се рекламираме. И тук е особено важно да изградим достатъчно добра мрежа от партньори и съмишленици на каузата, на които можем да разчитаме за съвет, подкрепа, менторство и доброволчество, когато се налага. Или просто да разпространяват информация за социалното ни предприятие и каузата, която то подкрепя. Все пак да не забравяме, че това не е просто бизнес, а бизнес с кауза.

4. Колкото и да е добра каузата на нашето социално предприятие, за да е успешно то, трябва и продуктите или услугите му да са добри

Не забравяйте, че социалното предприятие е особен вид бизнес, но си е бизнес. И ако нещата, които предлага, не са с добро качество, никой няма да ги купува. Е, или ще ги купуват малко хора, но това няма да е достатъчно, за да гарантира успеха на бизнеса и неговото устойчиво развитие. Затова не забравяйте – колкото и да е добра каузата, ако продуктите и услугите, които предлага вашето социално предприятие, не са на ниво, няма как да успеете.

5. Не от всеки бизнес може да стане социално предприятие и не всяка социална кауза може да създаде успешен бизнес

Колкото и да са добри намеренията ни, това е реалността. Не всеки бизнес е подходящ за социално предприятие. Има такива, които са си просто бизнес и ако тръгнем да правим от тях социално предприятие, със сигурност ще се провалим. Тогава е по-добре да изберем да даряваме за каузата и така да я подкрепяме. Но и не всяка кауза може да се развие като успешен и устойчив бизнес модел. Има каузи, които са много важни, но няма как от тях да направим работещо социално предприятие. Най-много можем чрез доброволчески труд да правим нещо, което да продаваме благотворително и така да подпомагаме каузата. Което също не е малко.

Затова – помислете каква е каузата, която ви вълнува, и как най-добре можете да я подпомагате. И изберете това, което чувствате, че ще бъде най-полезно. А и най-удовлетворяващо за вас. Независимо дали ще бъдете социални предприемачи или дарители и доброволци. Важното е да сте отдадени на това, което правите.

Публикувано на www.momichetataotgrada.com