Дарителство със стратегия, лидерство с отговорност към обществото и служителите – историята на Мтел (A1)

Когато си голям, от теб се очакват големи неща – и в бизнеса, и в приноса към обществото. Такива са очакванията и към Мобилтел ЕАД или както е по-известна – Мтел. И компанията напълно ги потвърждава с многото и разнообразни каузи, които подкрепя дългосрочно.

Към официалните спонсорства в областта на спорта, изкуството и културата се прибавят и разнообразните дейности по корпоративна социална отговорност (КСО), в които активно като дарители и доброволци се включват над една трета от служителите на Мтел. А предвид мащабите на компанията, за миналата година това са били над 1600 човека, разпръснати из цялата страна. За тази година очакванията са за също толкова голяма активност.

Снимка: Мтел

Основният акцент на КСО-дейностите на Мтел са децата. И това не е случайно. След мащабно проучване през 2015 г. къде да насочи подкрепата ръководството решава да се фокусира именно в тази посока. Защото децата са символ на желанието за развитие и стремеж за създаване на по-добро бъдеще. А и основната част от служителите на компанията са млади хора и тази тема им е близка. Така се ражда платформата „Поколение с бъдеще”, която има четири основни направления – „Приеми бъдещето”, „Образование с бъдеще”, „Спортисти с бъдеще” и „Природа с бъдеще”. За да постигне ефективност, Мтел е изградила стабилни партньорства с водещи неправителствени организации – фондация “BCause”, Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ), фондация „Очи на 4 лапи”, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) и др. Инициативите във всяко от направленията целят дългосрочна промяна и надграждат постигнатото през изминалите години. Разбирането в Мтел е, че даряването не е еднократен акт, а че в него трябва да има стратегия. Това означава да не разхвърляш усилията си в разнопосочни каузи, а да помагаш така, че дарените средства да имат устойчив ефект и подпомаганите организации да се развиват по устойчив начин. Водеща роля за това разбиране за КСО има принадлежността на Мобилтел ЕАД към Telekom Austria Group (TAG), която има силни традиции в дарителството.

В резултат на тази политика каузите, които се подпомагат, са добре познати на служителите и те с желание се включват в тях. Още по време на първия си опознавателен ден новопостъпилите се запознават с възможностите да станат дарители и с каузите и инициативите, в които могат да се включват. Възможностите за дарителство и доброволчество регулярно се промотират чрез различни вътрешни информационни канали – интранет новини и банери, имейли, седмичния бюлетин, списанието “Mteller” (към днешна дата вече част от Мтел Блог), информационни екрани, разположени в сградите на компанията и пр. Подготвят се и специални видеа, в които представители на някои от каузите и даряващи служители призоват останалите да се включват в инициативите. От 2016 година са добавени още два комуникационни канала за служителите, чрез които популяризирането на дарителските инициативи става още по-лесно – вътрешната социална мрежа „Workplace by Facebook” и платформата за геймификация azvodia.bg, която позволява организирането на различни конкурси и допълнителни инициативи под формата на игра с награди. Всичко това увлича и с всяка изминала година броят на служителите, които даряват и доброволчестват, се увеличава.

В компанията има въведена програмата за дарителство по ведомост, наречена „Колкото повече, толкова повече”. Тя активно се популяризира сред работещите в централата и клоновата и магазинна мрежа и в нея се включват служители както от София, така и от страната. Регулярно се организира специален „Базар на каузите”, по време на който служителите имат възможност да се запознаят с всички каузи, включени в програмата, да се срещнат и разговарят с техни представители и ако желаят – на място да се присъединят и да подпишат договор за дарителство по ведомост. Непосредственият контакт с носителите на каузите позволява на служителите да се „докоснат” до тези, които подкрепят, и да видят промяната, която се постига с тяхна помощ. А това допълнително зарежда и увлича още дарители.

Традиция са благотворителните великденски и коледен базари, в които за миналата година общо са се включили над 1000 служителя. На всеки базар се подкрепят каузи, избрани измежду тези от дарителство по ведомост, и се избира кауза на събитието. В централата на Мтел се организират щандове на представените каузи. Специален щанд имат и самите служители, на който благотворително се продават изработени от тях изделия. Събраната сума отива изцяло в подкрепа на каузата на събитието. Базарите се разгласяват широко и дават възможност на служителите не само да дарят за добро дело, но и да се запознаят директно с тези, които подпомагат. Същевременно са и чудесен повод за онези, които до момента не са дарявали, да го направят за първи път.

Трудно е да се опишат всички дарителски инициативи в компанията. Някои от тях са ежегодни, като „Дари кръв, спаси живот!”, в която през миналата година са се включили 78 човека, „Помогни на колега“, чиято цел е набиране на средства за болни служители по спешност, при възникнала нужда, участие в благотворителните турнири на БМГД на ООН „Игри за добрини”. Други са ad hoc дарителски акции – като благотворителни търгове с вещи на служители в подкрепа на кауза, дарения на коледни подаръци за деца от приемни семейства или отделни инициативи в подкрепа на лица и семейства в нужда. Като конкретен пример за последното е организираната през миналата година дарителска акция за подпомагане на семейство от гр. Павликени, пострадало от пожар, в която се включиха 100 служители на компанията.

Наред с традиционните каузи, служителите могат да предлагат и нови идеи. Тук особено важна е ролята на фондация „BCause”, която помага за селектиране на легитимните каузи. Така на вътрешния онлайн конкурс чрез платформата azvodia.bg “Модерно е да си добър”, служителите имаха възможност да предложат свои каузи или да изберат някоя от включените в дарителство по ведомост. А компанията подкрепи избраната от тях кауза – Дом за деца, лишени от родителска грижа „Детелина” в гр. Шумен, с 10 000 лв., за да бъде реализирана.

Разбира се изключително важен за духа на дарителство в компанията е личният пример на ръководството. През 2016 година топ мениджърите в компанията даряват лични средства за закупуване на костюми за абитуриентския бал на деца от приемни семейства. И съвместно с НАПГ организират благотворителна вечеря, по време на която се срещат с децата, които подкрепят, и заедно отбелязват празника. Този пример на ръководството на компанията дава нов заряд за дарителство и на служителите.

Снимка: Мтел

Възможностите за включване в доброволчески акции също са различни. Компанията предоставя 2 дни годишно на служителите си за доброволен труд, които се считат за работни дни. Участието в доброволчески акции обикновено е организирано на централно ниво, а каузите са подбрани така, че да дават възможност на всички желаещи да се включат. Така през 2016 година бяха организирани общо три акции – една през м. май и две през м. септември, в които участваха 195 служители. Като дни бяха избрани работни съботи, което позволи включване и на техните деца. През 2017 година се проведоха две акции – една през месец май, по време на Дните на доброволчеството, организирани от AmCham и фондация „BCause”, и една – през октомври. По време на първата акция 35 служители на Мтел доброволчестваха в Софийския зоопарк, а през октомври 30 човека участваха в почистването и боядисването на помещенията на Политехническия музей в София и в изработването на коледни картички за фондация „Дечица”. Децата на служителите също имаха възможност да се включат и от една страна да участват в различни експерименти в детския кът на музея, а от друга – прекараха повече време с родителите си и усетиха духа на доброволчеството и работата по добри каузи.

Увличането на децата и младежите не спира дотук. Програмата „Интернет за всички” има за цел осигуряване на достъп до интернет на всички в България, независимо от тяхната възраст, образование и социално положение. По нея през 2014 г. са обхванати близо 500 деца – както на служители, така и от социалните проекти, които компанията подкрепя по другите си инициативи. През 2015 г. обхванатите деца са вече над 1500, а през 2016 към обученията на децата се прибавят и обучения на хора над 55 години – родители на служители в Мтел, които се оказва, че също имат не само нужда от повишаване на дигиталните компетенции, но и огромно желание да се обучават в тази област. За 2017 година инициативата се разширява и се насочва към друга особено важна област – грамотната онлайн комуникация, и само до средата на годината обхванатите деца са около 1400.

Мтел активно работи за кариерното ориентиране на младите хора. Традиционно е участието в инициативата на БМГД на ООН „Гордея се с труда на моите родители”, която дава възможност деца на служители да посетят работното място на родителите си. От друга страна тя увлича и самите служители, които могат да споделят с младата аудитория особеностите на своята работа и колко голяма ценност е трудът. През 2016 г. се включиха 10 работещи в компанията, като инициативата продължава и през 2017 г. По време на традиционния Пролетен лагер на НАПГ Мтел организира посещение на деца от приемни семейства в централата на компанията и им дава възможност да се докоснат до работната атмосфера на една от водещите телекомуникационни компании в България. Самите служители, обхванати в дейностите с младежите, споделят, че срещите с децата са изключително зареждащи, че „разчупват” ежедневието им и че са чудесен начин да „си свериш часовника” с очакванията на следващото поколение. Което в сектор като телекомуникационния е от изключителна важност.

Всичко това нямаше да се случва с такова вдъхновение без неуморните усилия на служителите в дирекция „Корпоративни комуникации”, които работят съвместно с колегите си от дирекция „Човешки ресурси” и са установили трайни партньорства с организациите, които подпомагат. Те използват всеки удобен случай да говорят за каузите и събитията, които организират – като се започне от благотворителните базари, получените от компанията награди за социална отговорност и се стигне до конкретните дейности по всяка от каузите. Много разчитат и на активните дарители и доброволци, които са своеобразни посланици към колегите си и с личния си пример и ентусиазъм ги заразяват да се включват.

Разбира се, има и предизвикателства. Основното е как да се увлекат хората от страната, които работят на смени и по предварителни графици и не са ежедневно в централата. Това е и една от областите, в които компанията планира да фокусира усилията си в бъдеще.

Дългогодишната активна и систематизирана работа в областта на човешките ресурси и КСО носи и своето признание. Сред наградите за компанията от последните години са Бронзов знак за 2016 г. и Сребърен – за 2017 г. на наградата „Отговорна компания, отговорни служители”, която се присъжда от Българско дружество за връзки с обществеността, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и фондация „BCause” и е признание за компаниите, които насърчават своите служители да даряват ежемесечно време и ресурси за обществено-значими каузи, признание за приноса в първите награди за приемна грижа „Спасители на детството“, организирани от НАПГ (2016 г.), „HR директор/мениджър на годината” на годишните HR награди на БАУХ за Миглена Узунова – Цекова, старши директор „Човешки ресурси” в компанията (2017 г), I-во място в категория „Инвеститор в обществото“ за проект „Приеми бъдещето“ в подкрепа на развитието на приемната грижа в България на Годишните награди за отворен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) (2017 г.), I-во място в категория „Инвеститор в околната среда“ за програмата „Мтел еко грант“, която финансира безвъзмездно малки, но стойностни проекти в областта на екологията на Годишни награди за отворен бизнес на БФБЛ (2017 г.) и др.

Защото когато правиш нещо с кауза, нещо, с което ще помогнеш на други хора, това те прави много щастлив, зарежда те с енергия и ти дава сили. А да правиш добро с колегите си и да виждаш промяната у тези, които подкрепяш, ти помага да усетиш фирмата, в която работиш, по съвсем различен начин. И да знаеш, че си част от компания със силна корпоративната култура и с дългогодишни традиции в постигане не само на високи бизнес цели, но и с голям принос към обществото.

Служителите на Мтел споделят:

Тодор Йорданов, дарител по ведомост: „Дарявам за Фонд за лечение и рехабилитация на деца. Дарявам, защото децата не трябва да страдат, а да се радват, играят и опознават света. Няма по хубаво нещо от това, да видиш очите на дете, което е преодоляло страданието и се радва на живот без болка. Лошото е, че дори и много средства не могат да помогнат в определени случаи.“

Мирослава Тодорова, дарител по ведомост: „Дарявам ежемесечно за НАПГ и SOS детски селища. Дарявам , защото да даряваш е любов. Когато даваш шанс на някого, това те кара и ти да се чувстваш по-добър. Дарявам, защото смятам , че всяко дете трябва да има шанс.“

Виктор Йорданов, доброволец: „Доброволствам, защото е възможност активно да участвам в промяната към по-добро и е глътка въздух, с която допринасям към обществото. Да помагаш на другите е една от основните човешки потребности и аз я задоволявам чрез доброволчество. За мен то е начин да подобря своите знания и умения с безценен житейски опит.“

Фани Божилова, доброволец: „Изработването на коледни картички заедно с децата от фондация „Дечица“ беше много забавно и вълнуващо. Наистина да даваме труда си, да споделяме времето си, да бъдем опора за някого, който има нужда е невероятно изживяване. Клубчето на фондацията е вълшебно място, където се събират деца в неравностойно положение, доброволци, приятели и познати, техните деца и близки с една едничка цел – да ги учат да развиват талантите си, да се чувстват по-уверени, по-спокойни и по-щастливи. С общи усилия направихме не малко картички. Във всяка една от тях се виждаше старанието и любовта, които всеки от нас е вложил. С удоволствие бих участвала и в други подобни инициативи.“

Атанас Цирков за участието си във волейболен турнир с кауза: „Благотворителната кауза и целта на турнира ме спечелиха за участие. Любовта към спорта ме срещна с хора от компанията, с които иначе може би пътищата ни нямаше да се пресекат и това е един допълнителен стимул. Радвам се, че всички колеги, с които се запознах, са много положителни и позитивни хора!“

Лидияна Желева за участието си във волейболен турнир с кауза: „Мотивира ме събитието и каузата, която подкрепяме – стипендии „Готови за успех“ за ученици и студенти без родители. За мен беше важна подкрепата и представянето на компанията ни пред други организации. Духът от отборната игра, заедно с колеги с еднакви интереси е заразителен.“

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 11/2017