Граждански доброволци или за свободата да допринасяш за обществото колкото и когато поискаш – историята на VMware

Снимка: VMware

„Помагай. Учи се. Вдъхновявай.” – това е мотото на програмата за социална отговорност на служителите на VMware, което ги обединява в техните усилия да бъдат активни и ангажирани граждани и да даряват личното си време, талант и финансов принос за важни за тях социални каузи. Наричат го още „гражданска филантропия” и вярват, че всеки е свободен да допринася за обществото колкото и когато поиска. А компанията застава зад личните инициативи на служителите, защото оценява ползите, които те носят както за мотивацията и ангажираността им, така и за по-силната връзка с корпоративната култура и ценности.

Корпоративната социална отговорност във VMware е залегнала в глобалната бизнес стратегия на компанията, а ангажираността е на всички нива – от най-високото мениджърско ниво до обикновените служители. Тя е организирана през онлайн платформата на фондация VMware, която, както казва глобалният HR директор на компанията, има за цел да „демократизира гражданската филантропия” и да даде възможност на служителите сами да избират не само какви инициативи и в коя част на света да подкрепят, но и как да го направят. Тази свобода и възможността за коопериране и мултиплициране на ефекта от помощта за различните каузи действат изключително мотивиращо и зареждащо на служителите. Те не само излизат от рутината на ежедневните си дейности и се запознават с нови хора и организации, но и израстват като личности, откриват нови черти от характера си. И след това влагат новите неща в работата си. Така обогатяват не само собствените си знания и умения, но и екипите и проектите, по които работят. А оттам и цялата компания.

Направленията, в които служителите във VMware могат да влагат усилията си, са четири. На първо място е доброволчеството, или както официално го наричат „Учене чрез помагане” (Service Learning). То дава възможност на всеки служител да доброволчества в рамките на 40 работни часа годишно по каузи, които смята за важни. И тук водеща е свободата, която всеки има при избора на каузите, които да подкрепя с труд и талант. Служителите могат да изберат от инициативи, които техните колеги са включили в платформата, или да предложат там свои и да търсят съмишленици не само от България, но и от всички офиси на компанията по света. Поощрява се професионалното доброволчество, но не са малко и възможностите за работата по каузи от общ характер. Водещо е разбирането, че доброволчеството е двустранен процес. От една страна доброволецът дарява времето, знанията и уменията си в полза на организация или социална кауза, но от друга – самият той се учи в процеса и израства като личност.

Второто направление подкрепя дарителството сред служителите. Наричат го „Допълваща подкрепа” (Matching Gift) и чрез него компанията удвоява дарение в определени граници, което служителят е направил за дадена кауза. Изборът отново е даден на хората, които даряват. Те сами решават кои каузи да подкрепят и дали ще го направят еднократно или повторяемо. Процесът е максимално улеснен и става чрез платформата на фондация VMware.

Третата програма, наречена „Награди за важни събития” (Milestone Awards), предоставя на служителите специален ваучер по повод 1-вия им работен ден в компанията, за 12 години и за 16 години работа във VMware, който да дарят за кауза или организация, която подкрепят. Тази инициатива не само че поощрява дарителството, но и помага на новоназначените служители по-бързо да се запознаят с ценностите и културата в компанията. А и с колегите си – като търсят (и намират) общи каузи, които да подкрепят заедно.

Четвъртото направление е „Социални инвестиции” (Social Investments) и поощрява вътрешното предприемачество и професионалното доброволчество. То дава възможност на служителите да кандидатстват за вътрешно финансиране на проект, с който да подпомогнат дейността на неправителствена организация, работеща по важна за тях социална кауза. Така наред с подобряването на ефективността на тази организация, служителите подобряват и собствените си умения за работа в екип, маркетинг, управление на проекти и развойна дейност, които след това прилагат в ежедневните си работни задачи. А и се учат да бъдат инициативни и креативни в подхода към нови и нестандартни проекти.

Ползите за HR-а се осъзнават и през проектите за дългосрочно доброволчество, както на национално, така и на международно ниво. Те дават възможност на служителите да обогатят знанията си за бизнеса и комуникативните и лидерските си умения като за 2 седмици или 3 месеца могат да се включат в проекти в помощ на неправителствена организация. Такава е програмата за международно доброволчество „Подобряване на дигиталната среда и умения”, в която служители на компанията от българския офис вече са подпомагали работата на организации от Южна Африка, Индия и САЩ. Идеята се подхваща и у нас и се модифицира в разработването на доброволческа програма съвместно с „Дигитална коалиция” и българския клуб на фондация „Coder Dojo” за разработване на обучителна програма за деца, чрез която те от пасивни ползватели на игрови софтуер да станат активни създатели. Програмата е специално фокусирана към привличането на момичетата към IT професията, а участващите служители на VMware са от различни бизнес направления, което позволява не само по-доброто опознаване на колегите и тяхната работа, но и повишаване на екипния дух и обмяната на опит и гледни точки.

Снимка: VMware

Всички тези инициативи се координират от доброволчески комитет Sofia Heroes Giving Network. В неговото ядро са около 10 активни дарители и доброволци, които с много хъс и желание фасилитират процеса. Целта им е да информират колегите си за програмите на фондацията на VMware и чрез различни кампании и събития да насърчават тяхната проактивност в предлагането и реализирането на нови инициативи в подкрепа на социални каузи. Така постепенно събуждат доброволческата нагласа у колегите си и, както казва Христина Харалампиева, която е Events and Brand Manager и е активно ангажирана в реализацията на КСО програмите, самите хора започват да се питат защо досега не са се включвали в такива инициативи и оценяват как корпоративната култура във VMware, която поощрява работата по каузи, им е помогнала да открият дарителството и доброволчеството за себе си.

Усилията на доброволческия комитет постоянно да информира за нови каузи и възможности, да активизира колегите чрез различни инициативи и да ги поощрява да използват активно 40-те доброволчески часа и предоставените им от компанията по различните програми дарителски ваучери не остават напразни. И ако преди три години каузите са били изцяло инициирани от комитета, преди две години 20 % идват от самите служители, а през миналата година вече половината от каузите, по които се работи, са по идея на колеги. И постепенно се ражда една своеобразна общност от граждански доброволци, които даряват и доброволчестват осъзнато, през цялата година, а не само по Коледа и Великден. Така през 2016 г. 79 % от служителите на VMware в българския офис са се включили в поне една програма, а през 2017 г. този процент е вече 85%.

Каналите, които се използват за информиране и ангажиране, са разнообразни. Сред тях са корпоративният бюлетин, вътрешната платформа, традиционните вътрешни срещи на цялата компания, плакати, телевизионни екрани, разположени в общите помещения. Особено внимание се обръща на срещите между организации с каузи и служителите, за да могат двете страни да се опознаят, неправителствените организации да „спечелят” за каузата си потенциалните дарители и доброволци, а те – като чуят от първо лице за каузата, да се ангажират с нея. Постоянно се включват и нови събития – като организирания за свети Валентин „Speed dating с кауза”, вътрешни форуми, подобни на подкрепяния от VMware Форум „Ключ”, за споделяне на лични истории, опит и вдъхновение от работата по социални каузи и „запалване” на нови дарители и доброволци, тийм билдинги с кауза, които стават все по-популярни сред отделните екипи, когато планират и организират екипните си събития.

До голяма степен самата корпоративна култура на поощряване на дарителството и доброволчеството на работното място и ангажираността на VMware като компания да застава зад различните социални каузи, инициирани от служителите, създават ефекта на лавината. Такава инициатива са Коледните подаръчни ваучери, които компанията дава на всеки служител. Те имат възможност да ги „осребрят” и дарят на неправителствена организация или кауза. И поощрени от дарителския комитет все повече колеги, когато получат ваучера, се активизират да търсят в платформата на фондация VMware каузи на свои колеги или сами инициират и създават страничка на своя кауза и търсят съмишленици. Случва се цели екипи да се обединяват около една кауза и да дарят ваучерите си. А това засилва екипния дух и сплотеността им. В резултат на усилията каузите от България са вече около 100 и все повече колеги се включват да даряват. И ако през 2016 г. процентът е 72 %, то през 2017 г. вече 89 % от работещите са дарили получения от тях ваучер. Целта за тази година е изключително амбициозна – 100 % и отговаря на стремежа на дарителския комитет за изграждане на дългосрочна ангажираност към дарителството и доброволчеството. Но това е и едно от големите предизвикателства пред комитета, защото промяната на нагласите е много по-трудна в по-зряла възраст. И става много по-бавно.

Постоянната ангажираност на корпоративно ниво с различни социални каузи и свободата на избор по какви инициативи да работят подпомага и привличането на нови таланти. Така нови служители избират VMware именно заради разпознаваемостта й като социално-отговорен работодател и съчетават професионалното си развитие с работата по социални каузи. Пример за това е IT школата за деца-програмисти, създадена съвместно с фондация „Миню Балкански”. Тя е инициирана от бивш стипендиант на фондацията, който започва работа в компанията, намира съмишленици сред колегите си и заедно реализират каузата.

Дългогодишните усилия на VMware не остават незабелязани и компанията е носител на редица награди. Сред тях са наградата на сп. Форбс за социална ангажираност за 2014, 2015 и 2016 година, както и наградата за ангажирани служители “Engage” за 2016 г. на Българския форум на бизнес лидерите.

И както казва Христина Харалампиева, когато самите служители се чувстват свободни да работят по каузи, които освен обществено значими ги вълнуват и в лично качество, когато усещат, че компанията ги подкрепя и им дава възможност да се развиват, това не само ги мотивира и ги прави по-удовлетворени, но им помага да споделят ценностите и културата на компанията, в която работят. И да вдъхновяват и увличат останалите. И да се чувстват и действат като „граждански филантропи”!

Служителите споделят:

Как участието им в международната доброволческа програма „Подобряване на дигиталната среда и умения” подпомага личното и професионалното им развитие:

  • Южна Африка – вижте тук
  • САЩ- вижте тук
  • Индия – вижте тук

Какво им дава включването в дарителски и доброволчески инициативи и проекти:

  • споделено по повод PiDay, който се провежда на 14 март и цели повишаване на информираността сред колегите за фондация VMware и нейните програми – вижте тук

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 4/2018