Ангажирането с кауза променя ценностите, а оттам – и самата компания – историята на София Франс Ауто

Човек никога не знае какво ще „запали искрата”. Понякога това е точният човек, друг път – правилната кауза. А често и комбинацията от двете. Така се случва и в София Франс Ауто – официалният вносител на „Пежо” за България.

Снимка: София Франс Ауто

В компанията има дългогодишна традиция да се дават средства за различни спонсорства, основно в сферата на изкуството, образованието и спорта. Преди три години като част от новите процеси по стратегическо развиване на организационната култура започват промени и в социалната политика на компанията, като фокусът се поставя върху ангажирането на хората, които работят в София Франс Ауто. HR специалистът в лицето на Николета Бориславова – Димитрова за щастие бързо намира съмишленици и заедно поставят началото на тези промени. По инициатива на колега се свързват с фондация „Надежда за малките”, която помага на деца, лишени от родителска грижа. Стартират инициативата „Деца помагат на деца” като активно включват децата на служителите и заедно рисуват картички за Коледа, които след това благотворително разпродават сред колегите си. Компанията застава зад проекта и удвоява сумата, а събраните средства даряват в подкрепа на дейността на фондацията. Не спират до тук и се присъединяват към програмата „Доброволци за гушкане”, по която децата на служители в София Франс Ауто прекарват време с децата от къщите на фондацията, общуват с тях и им помагат за тяхната социализация. На следващата година за Великден решават да разширят фокуса и да включат и доброволческа инициатива в помощ на децата. Служители и техните семейства правят Великденско почистване на къщите, които се стопанисват от фондацията. В инициативата се включват 25 служителя, което е една четвърт от всички работещи в централата на компанията и нейните софийски офиси. Преживяването е толкова зареждащо, а личната ангажираност – толкова силна, че и през 2017 г. колегите питат кога ще има нова възможност за доброволчество, за да се включат.

Тъй като междувременно фондация „Надежда за малките” печели доста проекти и развива ефективна стратегия за намиране на дарения, активистите от София Франс Ауто решават да запазят фокуса на подкрепата – деца, лишени от родителска грижа, но да потърсят друга организация, която има по-голяма нужда от помощ, и да продължат дарителските и доброволческите си дейности с нея. През октомври 2017 г. отново колега дава идеята за инициативата „Да дарим усмивка” на неформалната група мотористи „София Райдърс”, които подкрепят три дома за деца, лишени от родителска грижа и такива с увреждания. Условието на мотористите е от компанията да не правят само парични дарения, а ангажирането да е лично, т.е. работещите в София Франс Ауто да общуват с децата. Това напълно съвпада със създалата се вече традиция в компанията за лично участие и ангажиране на служителите.

Спират се на Комплекса за социални услуги за деца с увреждания в гр. Роман. Тъй като дарителството и доброволчеството са се превърнали в ценност, желаещите да се включат вече са много повече. Колегите започват да се самоорганизират на доброволчески начала – изготвят планове за пътуванията до Роман, предлагат и обсъждат конкретни инициативи с децата, увличат и своите семейства и собствените си деца. Всичко това, освен че презарежда служителите, променя организационната култура в самата компания. Но и я изправя пред нови предизвикателства: сблъсъкът с деца с увреждания и как собствените деца на служителите, които се включват в инициативите, ще реагират на тези срещи. Това от една страна поставя въпроса за „различните” и как да ги приемаме и общуваме с тях, а от друга – въвежда темата за толерантността в организационната култура и ценности на самата компанията.

Въпреки известните страхове в началото, личният пример на HR- а и увлечените от нея лидери на мнение на средно мениджърско ниво в лицето на най-ентусиазираните дарители и доброволци успяват да преодолеят предизвикателствата и нещата потръгват гладко. До голяма степен спомага и чувството за отговорност към каузата, което служителите са развили, но също така и заразителността на общуването, или както самата Николета Бориславова споделя „грижата за децата с проблеми се превърна в нужда за колегите с големи сърца”. Така през 2017 г. служителите събират средства и правят няколко дарения на дрехи и храна, а компанията в лицето на висшия мениджмънт ги подкрепя като финансира куклен театър и фокусник за децата от Комплекса в гр. Роман. Идеята за театъра, а и самото му организиране идва от страна на служител на компанията, който успява не само да „запали” останалите, но и да увлече колегите си заедно с техните семейства и деца активно да се включат в празненството и като част от публиката. Вече се правят плановете и за 2018 година и се обсъжда организирането на пътуването до Роман през м. февруари, когато ще бъдат занесени още дарения. Защото е важно нещата да се случват не само по Коледа и Великден, а с децата да се общува целогодишно и ангажираността с каузата да е постоянна. И лична.

Постепенната промяна на ценностите в компанията, породени от предизвикателствата на дарителските и доброволческите каузи, сблъсъкът с нови и различни неща, които излизат извън ежедневната рутина на работа на служителите, отваря нови възможности за HR дейности в организацията. Повдигнатите въпроси за толерантността към различните, общуването с тях и приемането им като равноправни членове на обществото дават възможност да се помисли за привличане и на деца от институции, наред с установената вече практика в София Франс Ауто за назначаване на хора с увреждания. Това от една страна ще помогне на тези млади хора да излязат от изолацията и да се впишат в обществото, а от друга – ще даде на фирмата отдадени и лоялни служители, и ще я обогати. И въпреки че все още не са направени конкретни назначения, разговорите в тази посока са започнати, първоначалният скептицизъм е преодолян и пътеката за бъдещи действия е начертана. В компанията са наясно, че такава стъпка ще постави нови предизвикателства пред екипите, в които ще работят новоназначените младежи с увреждания, и е много важно колегите да бъдат подпомогнати да ги приемат и да бъдат обучени да общуват и работят с тях. Това не би могло да стане без промяната в ценностите на организацията, която се случва благодарение на работата по социални каузи. Тя прави хората по-толерантни и ги учи на нови неща.

Разбира се всичко това се постига с постоянно убеждаване, лична ангажираност и изграждане на мрежа от отдадени „агенти на промяната”, които се превръщат в посланици на каузата както нагоре, така и надолу в организационната структура. За това спомагат и различните комуникационни канали, които се използват – вътрешната фейсбук страница на София Франс Ауто, електронните пощи на служителите, вътрешният бюлетин, който се изготвя от отдела по маркетинг, плакати на инициативите, които се разлепват на видно място в офисите, увличането на мениджърите на екипи, които да разпространяват информацията до колегите си, чиито работни места не са свързани с работа на компютър и др. В бъдещата интранет страница на компанията се предвижда да има специална секция, където ще се публикуват новини за каузите и възможностите за дарителство и доброволчество. Допълнително зареждащи са и добрите отношения и признателността от страна на организациите, които се подкрепят, като благодарственото писмо и сертификата към служителите, издадени от Комплекса за социални услуги за деца с увреждания в гр. Роман, които също се споделят с дарителите и доброволците от компанията.

И както казва Николета Бориславова: „Чудесно е да видиш, че проектът, който си инициирала, заживява самостоятелен живот”. Защото е успяла да създаде общност от съмишленици, които се самоорганизират и ентусиазират едни други и така увличат и останалите. А това променя цялата компания, учи я на нови неща и й помага да се развива.

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 1/2018