Как да направим дарителството и доброволчеството си по-фокусирано и ефективно? Как да постигнем лична удовлетвореност от добрите дела, които правим? Как да изберем каузите? Как да организираме кампанията и да намерим съмишленици? Как работата по добри каузи да подпомогне личния ни брандинг? Как да вплетем добротворчеството в корпоративната култура и управлението на хората в организацията? Как чрез дарителска или доброволческа кауза да сплотим и мотивираме екипа, с който работим? И да повишим работодателската си марка?

Следвайте 4-те стъпки и заедно ще намерим отговорите на тези въпроси!

1. Стартираме!

Това е първата стъпка към постигане на по-добра лична удовлетвореност, ефективност и екипна сплотеност от дарителските и доброволческите ни дейности.

1. Стартираме!
2. Сплотяваме!

Втората стъпка е да намерим съмишленици и да ги увлечем да се включат и дългосрочно да работят за дарителската или доброволческата кауза.

2. Сплотяваме!
3. Оценяваме!

Третата стъпка е да оценим ефективността от дарителската и доброволческата си дейност, да измерим промяната и да решим как продължаваме.

3. Оценяваме!
4. Разказваме!

На четвъртата стъпка се учим да разказваме нашата история увлекателно, за да започнем с „Имало едно време….” и да завършим с „…. И живели дълго и щастливо.”

4. Разказваме!